Begäran om rättsprövning: Regeringsbeslut om kärnbränsleförvar

De undertecknande föreningarna anser att regeringens beslut om anläggningar i ett sammanhängande kärnbränsleförvarssystem i Forsmark och Oskarshamn strider mot gällande rättsregler, att felaktiga faktabedömningar skett och att det förekommit fel i förfarandet som påverkat utgången i målet.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Naturskyddsföreningen
Östhammar (föreningarna) ansöker om rättsprövning av regeringens beslut den 27 januari 2022 i de båda ärendena tillåtlighet av ett kärnbränsleförvarssystem i Forsmark och
Oskarshamn enligt miljöbalken (M2018/00217) och motsvarande beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen (M2018/00221).

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll