Bevarande av tumlare

Naturskyddsföreningen verkar för att Östersjötumlaren ska få finnas kvar och att populationen ska återfå god bevarandestatus. En viktig del av detta är att se till att bifångster i fisket minimeras och närmar sig noll. Läs mer i vårt positionspapper "Bevarande av tumlare".

Fotograf: Héloïse Hamel

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll