Bilaga till positionspapper i cirkulär ekonomi

Övergången till en cirkulär ekonomi beskrivs av EU-parlamentet som kärnan i ett kretsloppssamhälle där hela samhället ställer om till att dela, låna, återanvända och reparera produkter och material i så stor utsträckning som möjligt för att skapa fortsatt värde.

EU-kommissionen anger att en uppskalning av den cirkulära ekonomin kommer att vara avgörande för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och för att frikoppla ekonomisk tillväxt från resursanvändning, samtidigt som man säkerställer EU:s långsiktiga konkurrenskraft. Kommissionen uttrycker att EU behöver påskynda övergången till en regenerativ tillväxtmodell som ger mer tillbaka till planeten än den tar, hålla sin resursförbrukning inom planetens gränser. Därmed måste EU sträva efter att minska sitt konsumtionsavtryck och fördubbla sin cirkulära materialanvändning under det kommande decenniet.

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll