Positionspapper om cirkulär ekonomi

Människans resursförbrukning gör att vi i hög takt närmar oss klimatets och naturens kritiska brytpunkter. Dagens resursförbrukning är främst linjär och bygger på en ständig tillförsel av såväl ändliga som förnybara resurser. Cirkulära principer är en förutsättning för att resurser ska användas mer effektivt och hållbart.

Det krävs en minskning av materialfotavtrycket och av inflödet av primära resurser till ekonomin. De resurser som förs in i ekonomin måste användas långsiktigt, i långsamma materialflöden. Det är också centralt att materialeffektiva processer inte orsakar andra miljöproblem. Fossil energi kan aldrig bli cirkulär eftersom det tar miljontals år för råvaran att bildas. Den måste därför fasas ut. Förnybar energi kan i högre grad bli cirkulär, men är också resurskrävande och innebär olika grad av miljöpåverkan. Minskad energianvändning och insatser för energieffektivisering är därför en viktig förutsättning för en cirkulär ekonomi.

Naturskyddsföreningen bedömer att begreppet cirkulär ekonomi behöver få en tydligare definition för att kunna utvärderas på ett systematiskt vis. Optimerade materialflöden och effektiv avfallshantering, som hittills dominerat debatten om cirkulär ekonomi, räcker inte till för att hålla ekonomin inom planetens gränser. Nedan följer Naturskyddsföreningens generella förslag på definitioner, strategier och styrmedel för cirkulär ekonomi. Därefter följer förslag inom tre specifika områden av kritisk betydelse för cirkulär ekonomi: metaller, kemikalier och bioekonomi.

För en fördjupning av Naturskyddsföreningens resonemang och ståndpunkter se positionspappret om cirkulär ekonomi här.

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll