Bortom fossilsamhället: Besök fossilmuséet

Dags att besöka det digitala muséet och ta del av berättelserna från den fossila eran och omställningen till ett fossilfritt samhälle.

1. Bekanta er med några av berättelserna

Besök det nyöppnade fossilmuséet och överblicka de olika museiföremålen. Välj ut ett föremål, förslagsvis konstgräset, och läs berättelsen gemensamt.

Diskutera sedan tillsammans:

  • Vilka händelser var avgörande i berättelsen? Hur kom det sig att just den här förändringen skedde?

2. Få syn på förändringsfaktorerna

Förändringar sker inte av sig själva. Gå igenom bildspelet med exempel på olika krafter och verktyg som spelade roll för de förändringar som skett fram till år 2053.

Återvänd sedan till berättelsen om konstgräset (eller det museiföremål valt) och diskutera:

  • Vad satte igång förändringen?
  • Vilka olika krafter och verktyg kan ni identifiera?
  • Hur samspelade olika förändringsfaktorer?

3. Upptäck resten av muséet

Dela in deltagarna i grupper om fyra och ge varje grupp fyra objekt att sätta sig in i (förslagsvis var sin rad av fossilmuséet). Låt deltagarna i varje grupp läsa historierna kopplade till sina objekt och sammanfatta berättelserna i tre punkter. Fokusera gärna på de förändringsfaktorer som går att finna. Alla berättelser finns även på engelska och lätt svenska.

Bli först att gilla!