COP28: Ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt

En överenskommelse har klubbats igenom på FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai. Det är ett viktigt steg att fossila bränslen för första gången någonsin nämns i texten, men avtalet är fortfarande otillräckligt.  

FN:s klimattoppmöte COP28 avslutades den 13 december på övertid i Dubai, Förenade Arabemiraten. Naturskyddsföreningen hade hoppats på ett betydligt mer kraftfullt svar på klimatkrisen och ett tydligt besked om utfasning av alla fossila bränslen. Så blev det inte. 

Det här COP-mötet var första gången världens länder skulle göra en så kallad global översyn, vilket är en slags utvärdering av hur det går i klimatarbetet och om vi är på rätt väg. Förhoppningen var att det här skulle leda till att COP28 skulle besluta om konkreta åtgärder för utsläppsminskningar, anpassning och skador och förluster och finansiering av dessa åtgärder och stöd till låginkomst- och sårbara länder 

Men blev det så? Inte riktigt.  

Plus och minus 

De här sakerna tycker Naturskyddsföreningen var ett steg framåt på COP28: 

 • Fossila bränslen nämns för första gången i texten, vilket är historiskt,
 • Världens länder lovar att tredubbla mängden förnybar energi 
 • … och öka takten i energieffektiviseringen 
 • Beslut fattades om fonden för förlust och skador och många länder utlovade finansiering till denna, dock inte Sverige. Här förväntar vi oss att även Sverige ska bidra. 
 • Att ett ramverket för det globala målet för anpassning antogs. Vi förväntade oss tydliga beslut om finansiering och mätbara hållpunkter för detta. COP enades om ramverket vilket är positivt, men många detaljer kvarstår till kommande års förhandlingar.   

Här är några av sakerna som Naturskyddsföreningen är kritiska till:  

 • Överenskommelsen säger inte att fossila bränslen ska fasas ut och språket om fossila bränslen är vagt med flera kryphål 
 • Dokumentet nämner ”övergångsbränslen”, vilket öppnar upp för att till exempel använda fossilgas (som är fossilt men har lägre utsläpp än kol och olja)  
 • Sätter stor tilltro till koldioxidinfångning (CCS), en metod som ännu är väldigt dyr och oprövad på så stor skala 
 • Nämner att fossila bränslen utan CCS kan ersättas av kärnkraft och vätgas producerat med fossila bränslen och CCS 
 • Inga siffersatta mål för minskning av metanutsläpp 
 • Svaga skrivningar om finansiering och rättvisa, där det saknas tydliga uppmaningar till rika länder att bidra med pengar och stöd till anpassning och omställning i  låginkomstländer. 
 • Vaga beslut om anpassning och frågan fick tyvärr mindre uppmärksamhet på COP28 än andra förhandlingspunkter 
 •  

Nästa år – utsläppshandel i Azerbajdzjan? 

Stora delar av förhandlingarna om utsläppshandel (artikel 6) sköts upp till nästa år. Vi är oroliga för flera risker kopplat till utsläppshandeln, till exempel dubbelräkning. Sverige vill satsa stort på detta och är en av de drivande parterna under förhandlingarna för att få det i land. Sverige har redan avtal med tre länder, Ghana, Nepal och Dominikanska Republiken.   

Nästa års möte, COP29, kommer hållas i Azerbajdzjan. Det innebär att alla klimatmöten 2022-2024 genomförs i oljeländer: Egypten, Förenade Arabemiraten och Azerbajdzjan.  

Här kan du läsa mer:

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll