Vad hoppas vi ska hända på COP28?

På klimatmötet COP28 i Dubai behöver världens länder komma överens om att minska utsläppen och bidra till klimaträttvisa. Samtidigt kan förhandlingarna påverkas av att värdlandet är en stor oljestat, där mötets ordförande har tunga kopplingar till fossilindustrin.  

Vad är COP28?

COP står för Conference of the Parties, ungefär “konferens mellan parterna” och är den förkortning som i vardagligt uttryck används för att benämna FN:s årliga klimatkonferens. Siffran kommer från att det är det 28:e året som klimatkonferensen anordnades.   

Under COP samlas världsledare, forskare och organisationer för att diskutera frågor om miljön och klimatet och inte minst – för att förhandla fram lösningar och åtgärder. I år hålls mötet i Dubai, Förenade Arabemiraten, mellan 30 november och 12 december.

Den första konferensen hölls 1995 i Berlin. Tidigare konferenser har bland annat resulterat i Kyotoprotokollet 1997 och Parisavtalet 2015. 

Det här står på spel 

De globala växthusgasutsläppen fortsätter att öka och utsläppsbudgeten som finns kvar för att vi ska hålla oss inom 1,5- gradersmålet minskar snabbt. Under 2023 uppmättes den varmaste dagen och månaden någonsin. UNEP Emissions Gap Report rapporterar att med nuvarande klimatplaner – som ofta inte följs ordentligt – är världen på väg mot 2,5-2,9 graders uppvärmning.

Planerna behöver alltså skärpas. 1,5-gradersmålet från Parisavalet är fortfarande möjligt, men kraftfulla och snabba åtgärder krävs för att det ska lyckas. Den rikaste procenten av jordens befolkning släpper ut lika mycket som två tredjedelar av jordens befolkning. Samtidigt drabbas de grupper som har bidragit minst till klimatkrisen, framförallt marginaliserade grupper som kvinnor, barn, urfolk, migranter och flyktingar värst av klimatförändringarnas effekter. 

Allt större splittring kring fossila bränslen 

Årets klimatförhandlingar hålls i oljestaten Förenade Arabemiraten och mötets ordförande Sultan Al Jaber är VD för det statliga olje- och gasbolaget Adnoc. På fjolårets COP27 i Egypten där Naturskyddsföreningen deltog var närvaron av lobbyister för olja och gas mycket märkbar.  

Det finns därför en oro att detta återupprepas på COP28, vilket riskerar att underminera själva legitimiteten i förhandlingarna. Ordförande och många av de länder som är starkt beroende av olja och gas lobbar för att fokus ska ligga på växthusgasutsläppen, istället för att fokusera på själva orsaken till utsläppen – förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas.

Fossillobbyisternas logik går ut på att vi ska kunna fortsätta använda fossila bränslen om det finns tekniska lösningar för uppfångning av koldioxid (såsom CCS), något som ordföranden lyft flera gånger. Han förespråkar även ”nedfasning” snarare än ”utfasning” av fossila bränslen.  

Det är självklart inte en rimlig lösning. Naturskyddsföreningen anser, med forskningen i ryggen, att en snabb och rättvis utfasning av alla fossila bränslen är det som krävs för att vi ska kunna nå 1,5- gradersmålet.

Detta behöver COP28 leverera

På årets COP kommer man för första gången ha genomfört en så kallad global översyn av Parisavtalet. Det visar hur väl världens länder lever upp till löftena och om vi är på rätt väg. Det är viktigt att besluten som fattas i Dubai baseras på den här globala översynen. Besluten i Dubai behöver också innebära mycket höjda ambitionsnivåer med konkreta åtgärder för utsläppsminskningar, klimatanpassning och skador och förluster. Genomförandet bör grundas på jämställdhet och rättvisa.  

Vi förväntar oss att Sverige och EU tar ett stort ansvar för att driva förhandlingarna framåt, och att Sverige driver på för högsta möjliga ambition, både inom EU och i samtal med andra länder. Inom följande sex områden har vi höga förväntningar på mötet och på Sveriges och EU:s agerande: 

Starkare nationella ambitioner

Höjda ambitioner för utsläppsminskningar

Klimatanpassning

Klimatfinansiering

Minska risk för dubbelräkning i utsläppshandeln

Omställning av finansiella flöden

Läs mer:

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll