Därför behöver Sverige ett fossilförbud från 2030

Klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Enligt den senaste forskningsrapporten från FN:s klimatpanel riskerar vi att passera 1,5-gradersmålet snabbare än man tidigare beräknat, redan inom 10-20 år. Kort sagt: utsläppen måste minskas kraftigt och det snabbt. Att förbjuda fossila bränslen inom transport och industri kan minska Sveriges koldioxidutsläpp med ungefär 75 procent. 

Vi behöver politiker med mod och handlingskraft om vi ska lyckas minska Sveriges koldioxidutsläpp så kraftigt och snabbt som klimatkrisen kräver. Det handlar om människors överlevnad -- vi har inte råd att låta bli.  Ett svenskt förbud mot fossila bränslen från 2030 ger politiker såväl företag som privatpersoner ett tydligt slutdatum att förhålla sig till. Och vi kan redan nu börja anpassa samhället till fossilfrihet. 

Den svenska klimatskulden 

De rika länderna ska enligt Parisavtalets principer gå före i att minska sina utsläpp. Sverige har släppt ut mer koldioxid per person än de flesta länder i världen. Trots att vi har tillräckliga tekniska och kunskapsmässiga resurser att ställa om har Sveriges åtgärder för att minska utsläppen varit alltför svaga. Sverige har också en uttalad ambition att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Därför är det helt naturligt att vi börjar med att införa ett fossilförbud. 

Omställningen till fossilfritt måste ske rättvist 

Det är viktigt att säkra att omställningen görs på ett rättvist sätt. Till exempel kommer omställningen att se olika ut beroende på var du bor. Du som bor i glesbygd kommer troligen även i framtiden att behöva ha tillgång till bil. Men majoriteten av Sveriges befolkning bor i tätort och kan nås av kollektivtrafik – det är där den största förändringen i hur vi reser behöver ske.  Även industrier behöver tid för att ställa om, istället för att lägga ner. Att ta beslut om ett fossilförbud 2030 så snart som möjligt ger industrier och arbetsgivare chansen att ställa om i tid. 

Ett politiskt beslut om förbud är helt nödvändigt 

Sveriges nuvarande styrmedel, med koldioxidskatt, energiskatt, utsläppshandel och reduktionsplikt är otillräckliga för att minska utsläppen så mycket och snabbt som behövs. Ekonomiska styrmedel är effektiva för att minska användningen av något, men med fossila bränslen vet vi att vi måste ner till noll. Därför är ett förbud ett självklart val. Utan ett förbud kan inte en total utfasning av fossila bränslen bli verklighet. 

Vad ingår i fossilförbudet?  

Naturskyddsföreningens förslag till fossilförbud är av juridiska skäl utformat som två separata förbud: ett förbud mot försäljning av fossila drivmedel till transportsektorn och ett förbud mot användning av fossila bränslen inom industri. Förutom det som vanligtvis klassas som industri inkluderas även el- och värmeproduktion samt avfallshantering.   

För transportsektorn gäller förbudet alla transporter, inklusive det bränsle som bunkras i Sverige för utrikes resor. Tillsammans står hela transportsektorn, inklusive utrikesflyg och sjöfart, och industrin, inklusive el, värme och avfall, för ungefär 75 procent av Sveriges utsläpp. Förbudet skulle alltså inte få ner Sveriges utsläpp till noll, men ta oss en god bit på vägen. 

Ett fossilförbud är möjligt 

Det har sagts att ett fossilförbud är omöjligt att genomföra, men våra jurister har undersökt vilka möjligheter som finns att införa ett fossilförbud. Vi påstår inte att det är en enkel match men det går.   
 
Klimatkrisen förhandlar inte. Det är skarpt läge nu, med ett förbud mot fossila bränslen 2030 har vi en chans att komma i närheten av de utsläppsminskningar som faktiskt krävs.   

Är du redo att ställa dig bakom ett beslut om fossilförbud? 

  • Skriv under vår namninsamling och visa att du är beredd att ställa dig bakom ett politiskt beslut om fossilförbud till 2030.  
     
  • Förbered dig på ett fossilfritt liv redan idag – ju fler som minskar sin fossila energianvändning, desto lägre blir tröskeln för politikerna att fatta nödvändiga beslut. 
     
  • Använd din makt och rösta i valet 2022 och ställ dina politiker till svars. 
Ställ dig bakom ett fossilförbud!

Fossilförbud 2030

Klimatkrisen förhandlar inte. Med ett fossilförbud kan Sverige minska de nationella koldioxidutsläppen med 75 procent.
Jag skriver under!
Gillas av 7

Relaterat innehåll