Fel att stoppa vår rätt att gå till domstol

C, M, KD och SD vill begränsa möjligheten för miljöorganisationer att ta miljöärenden till domstol. I SvD skriver Naturskyddsföreningen, WWF och Greenpeace om varför det kan drabba miljön hårt och sätta viktiga delar av rättssamhället ur spel.

De fyra partierna C, KD, M och SD vill nu begränsa rätten för miljöorganisationer att gå till domstol. Viktiga demokratiska skyddsprinciper står på spel, och ytterst är det miljön som drabbas. Därför har Naturskyddsföreningen, WWF och Greenpeace gått samman och skrivit en debattartikel i SvD.

I debatten rörande miljöorganisationers talerätt förekommer rena felaktigheter och överdrifter. Vår röst behövs och spelar en viktig roll för att se till att myndigheterna efterlever de miljölagar som riksdagen har beslutat om, och för att få dagspolitikens snabba beslut prövade i domstol. I grunden handlar det om att säkerställa att miljöfarliga beslut kan prövas av domstolarna. När ingen kan överklaga kan viktiga miljöregler negligeras, falla i glömska och sluta användas. Så var det till exempel med viktiga artskyddsregler i skogsbruket tills helt nyligen.

Läs hela debattartikeln här.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll