5 snabba fakta om Preemraff

Varför har det varit så mycket snack om Preemraff i Lysekil? Jo, planerna på att bygga ut Preemraff påverkar klimatet och framtiden. Vi ger dig snabb fakta om en invecklad fråga och en omfattande process. 

1. Preem driver väl bensinstationer. Vad är då Preemraff? 

Preemraff Lysekil är Skandinaviens största oljeraffinaderi och drivs av Preem. Här raffineras råolja till produkter som gas, bensin, diesel och fartygsbränsle. Ungefär hälften av produkterna som tillverkas här används i Sverige medan den andra hälften exporteras till andra länder. Preem är ett svenskt oljebolag som ägs av saudiern Mohammed Al-Amoudi. 

Efter en lång process drog Preem själva tillbaka sin ansökan om att bygga ut Preemraff. Beskedet kom i september 2020 och mer om det finns att läsa här.  

2. Varför villPreem bygga ut? 

Preems ursprungliga ansökan handlade om att utöka verksamheten som omvandlar restprodukten tjockolja till bensin och diesel samt till viss del även fartygsbränsle med lägre svavelhalt. 

Preem hävdade, efter att Naturskyddsföreningen och många andra aktörer överklagat deras ansökan, att utbyggnaden innebär en satsning på förnybara drivmedel. Men hur mycket förnybara drivmedel som den nya anläggningen i Lysekil kan producera är osäkert, och löftet om att utveckla den delen av verksamheten är dessvärre inte juridiskt bindande. Det finns alltså inga garantier för att Preemraff kommer att ställa om. 

3. Vilken effekt skulle en utbyggnad fått? 

Redan i dag släpper Preemraff ut drygt 1,1 miljoner ton koldioxid per år. Enligt planen skulle en utbyggnad öka utsläppen av koldioxid med ytterligare 1 miljon ton per år. Ökningen av utsläppen från själva anläggningen beror på att Preem planerar att raffinera en större mängd oljeråvara En process som kräver användning av stora mängder fossilgas. En ökning med 1 miljon ton koldioxid per år motsvarar utsläppen av 465 000 bilar varje år. 

4. Finns det inte andra företag eller industrier i Sverige som är värre? 

I dag finns det andra anläggningar som släpper ut mer än Preemraff, allra störst utsläpp har SSABs järn- och stålverk i Oxelösund. Men om utbyggnaden blir verklighet blir Preemraff  den enskilda anläggning som släpper ut mest koldioxid i Sverige. Tillståndet skulle dessutom gälla på obestämd tid. Att vinna tävlingen Sveriges största utsläppare känns inte 2020, det är snarare att backa in i en osäker framtid. 

5. Varför vill Naturskyddsföreningens stoppa utbyggnaden av Preemraff? 

Att bygga ut Preemraff strider mot Parisavtalet eftersom världen måste sluta med fossila bränslen helt och hållet om 1,5 gradersmålet ska kunna nås. Parisavtalet säger också att alla investeringar ska styras bort från det som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. 

Om Preemraff tillåts bygga ut och Sverige samtidigt ska kunna nå klimatmålen måste resten av samhället och andra industrier minska sina utsläpp ännu mycket snabbare och ännu mer radikalt än vad som redan krävs, lite orättvist kan man tycka? 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll