Företagens ansvar för miljö och mänskliga rättigheter

Många miljö- och människorättsförsvarare råkar illa ut när de protesterar mot företag som förstör miljön och riskerar människors liv. Vilket ansvar har egentligen företagen? Och vilket ansvar borde de ha? Det är ämnet för rapporten Defenders at Risk.

Swedwatchs rapport Defenders at Risk beskriver den oroväckande utveckling där allt fler miljö- och MR-försvarare hotas och dödas. Rapporten innehåller porträtt av miljö- och människorättsförsvarare från nio olika länder, bland annat Colombia, Bangladesh och Filippinerna – några av världens farligaste länder när det kommer till företagsrelaterade attacker mot de som försvarar arbetsrätt, miljö eller urfolk. 

Mellan 2015 och 2019 hade över 2000 företagsrelaterade attacker mot miljö- och människorättsförsvarare registrerats och mellan åren 2017 och 2018 ökade antalet med mer än 10 procent. 

Urfolk är överrepresenterade bland dem som utsätts för våld 

Trots att urfolk utgör bara 5 procent av jordens befolkning, utgör de 25 procent av de som utsatts för företagsrelaterade attacker. Ofta får de sin försörjning från den mark som företagen använder. Urfolk spelar en viktig roll som försvarare av biologisk mångfald och naturresurser. 

En av de intervjuade är från Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation AIPP, som arbetar för urfolks rättigheter i Asien. På grund av den aktuella hotbilden mot miljöförsvarare önskar den intervjuade personen vara anonym – för sin egen säkerhets skull. Så här berättar hen: 

“Många av oss miljö- och människorättsförsvarare har hotats på olika sätt – trakasserier, stämningar, hot, våld och mord. Jag måste vara försiktig. Jag tillhör urfolksgruppen Karen i Chiang Mai-provinsen i norra Thailand. Min by kom i konflikt med en national park över landgränser och rätten till mark. År 2014 försvann en av våra ledare efter att han fördömt tvångsförflyttningen av vårt samhälle. Han återfanns 2019, brutalt mördad.” 

Miljöförsvarare en grundbult i demokratier

Människorätts- och miljöförsvarare spelar en nyckelroll i att hålla företag och stater ansvariga för företagsrelaterade kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Trots detta blir de på många håll hotade, trakasserade och dödade när de står upp för arbetstagares rättigheter eller motsätter sig kommersiella projekt såsom gruvor, dammar eller plantager kopplade till mäktiga ekonomiska och politiska intressen. Attacker mot miljö- och människorättsförsvarare måste stoppas! 

Därför uppmanar Naturskyddsföreningen, tillsammans med de andra organisationerna bakom rapporten att: 

• Företag ska beakta MR- och miljöförsvarare i sina riskanalyser 
• Företag måste också införa en nolltolerans mot attacker mot försvarare. 
• EU och stater bör anta lagstiftning om tillbörlig aktsamhet, så kallad human rights due diligence (HRDD), som tvingar företag att identifiera och hantera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i hela sin värdekedja och att de måste stå till svars för negativ påverkan som de orsakat eller bidragit till.  

Läs mer i rapporten

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll