Förslag om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

Naturskyddsföreningens synpunkter på förslaget om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

• Naturskyddsföreningen anser inte att pausen i omprövningarna för moderna miljövillkor ska förlängas ytterligare. eftersom det innebär att viktiga beslut om miljöåtgärder skjutits på framtiden vilket är negativt för miljön och den biologiska mångfalden.

• Naturskyddsföreningen befarar att den ånyo förlängda pausen av omprövningsprocessen riskerar att leda till förnyad kritik från EU, och i förlängningen böter.

• Naturskyddsföreningen anser inte att det är klarlagt vad som kan anses utgöra oacceptabel påverkan på vattenkraften.

• Naturskyddsföreningens bedömning är att omprövningen som den är utformad idag inte riskerar att leda till en oacceptabel påverkan på elsystemet.

• Naturskyddsföreningen anser att det forcerade remissförfarandet i samband med förslaget om nya ändringar i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter är oacceptabelt och att det i hög grad försvårar delaktighet.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll