Förslag om utökad skyddsjakt på varg kan strida mot EU-rätten

I morgon ska vargfrågan upp i riksdagen igen. Bland annat föreslås skyddsjakt på varg i hela revir. Förslaget bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv och riskerar att allvarligt påverka den svenska vargstammens genetiska status.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll