Förslag till ändringar i förordning om bekämpningsmedel avseende dispens gällande spridning av växtskyddsmedel för forskning och utveckling

Naturskyddsföreningens yttrande över förslag till ändringar i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel avseende dispens gällande spridning av växtskyddsmedel för forskning och utveckling.

  • Naturskyddsföreningen är generellt emot att luckra upp regler kring besprutning med bekämpningsmedel. Föreningen anser att reglering bör eftersträva en minskad användning och risk av bekämpningsmedel.
  • Naturskyddsföreningen är emot besprutning inom de fastställda skyddszonerna och stödjer inte tillägget av 2 kap. 36 a §.
  • Naturskyddsföreningen förstår att precisionsodling med hjälp av drönare är en attraktiv teknik som potentiellt kan minska mängden bekämpningsmedel som används i fält. Föreningen ställer sig därför tveksamt positiv till förändringen i 2 kap. 47 §. Det är dock viktigt att en ny mer precis teknik inte leder till att mer toxiska ämnen godkänns för användning. Målet med att använda drönare ska vara att minska användningen av och risken med bekämpningsmedel i odling.

Hjälp oss att avgifta vardagen!

Med din gåva kan vi fortsätta arbetet för att få bort farliga kemikalier i vardagen.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll