Framtidens mat

Vi lever nu i en värld med en tryggad matförsörjning, ett stabilt klimat och en rik biologisk mångfald. Surret av bin och andra pollinatörer är högt och ljudligt. Det här är vår vision för framtidens mat.

Framtidens goda mat erbjuder en stor variation av växtbaserade måltider anpassade efter säsong och lokala förhållanden. Köttätandet har minskat betydligt, och människor väljer nu animalier från hållbart och skonsamt fiske eller från naturbetande djur som bidrar till den biologiska mångfalden i våra öppna landskap.

Jordbruk på naturens villkor

Jordbruket bedrivs med kretsloppstänk och marken brukas klimatsmart utan fossila drivmedel, konstgödsel eller gifter. Jordbrukaren arbetar aktivt för att bidra till odlingslandskapets mångfald, får bra betalt och vinner fördelar genom naturens fantastiska ekosystemtjänster. Skadedjur och ogräs bekämpas med naturliga metoder. Framtidens jordbruk bidrar till giftfria marker, friskare djur, rena vattendrag och bättre hälsa för jordbrukare över hela världen. Nu slipper konsumenter oroa sig över rester av farliga bekämpningsmedel i maten.

Matproduktion som bidrar till klimatnytta

Genom att variera grödor som odlas på våra marker, kombinera jord- och skogsbruk och använda ekologiska metoder blir mullhalten högre. Mer näringsrika och vattenhållande jordar bidrar till att binda kol och här frodas livet i marken. Jordbruket är därför ett viktigt stöd i klimatarbetet, samtidigt som det får en större motståndskraft mot ett föränderligt klimat. Vi har också fler myllrande våtmarker som både ger en rik biologisk mångfald och fyller på grundvattnet.

Fiske bedrivs med skonsamma metoder som garanterar ett hållbart uttag och en rik biologisk mångfald i våra vattendrag, sjöar och hav. Havets friska ekosystem klarar nu av ett förändrat klimat och bidrar till att både binda och lagra kol.

Hållbara förpackningar och obefintligt matsvinn

Matvaror förpackas och förvaras hållbart utan att vara beroende av fossil plast och farliga kemikalier. Matsvinnet är i princip obefintligt i kedjan från lantbrukaren till konsument, och onödiga transporter ett minne blott. Skal och andra rester komposteras och används som näring eller till energiutvinning.

Ökad lönsamhet och rättvis omställning

Kraftfulla politiska styrmedel har reglerat såväl produktion som konsumtion av mat i en hållbar riktning. Under parollen rättvis omställning, som genomsyrat anpassningen till en fossilfri värld, skapas en ökad lönsamhet för det hållbara jordbruket och det skonsamma fisket. Det har lett till fler arbeten och en ökad grad av självförsörjning inom landet.

Vi lever nu i en värld med en tryggad matförsörjning, ett stabilt klimat och en rik biologisk mångfald. Surret av bin och andra pollinatörer är högt och ljudligt.

Hela Sverige ställer om 

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett antal checklistor med förslag på viktiga, konkreta åtgärder som olika samhällsaktörer kan bidra med. Vi har dessutom sammanställt en guide över hur du som medborgare kan påverka din kommun att ställa om. 

Tillsammans kan vi ställa om Sverige! 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterat innehåll