Hela Sverige ställer om

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att vi måste agera på riktigt. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter. Vi kan ställa om Sverige! Vem du än är och vad du än gör så kan du vara en del av lösningen.

Varje strå till stacken räknas!

Vad menas med omställning?

Med omställning menar vi den målmedvetna övergången från dagens resursslösande och miljöförstörande samhälle till framtidens hållbara samhälle. Ett hållbart samhälle är ett samhälle där alla människors grundläggande behov är tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. För att lyckas ställa om Sverige, och inspirera världen att göra detsamma, behöver vi arbeta tillsammans på alla nivåer – medborgare, politiker, företag och organisationer – lokalt, nationellt och globalt.

fjällräv,

Biologisk mångfald och klimatet

Arter dör i en allt snabbare takt och vi befinner oss i vad som brukar kallas jordens sjätte massutdöende. Samtidigt fortsätter den globala medeltemperaturen att öka.

De här två kriserna hänger tätt ihop. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för människor, djur och hela ekosystem. En minskad biologisk mångfald förvärrar dessutom effekterna av klimatförändringarna. Det går alltså inte att lösa den ena krisen utan att ta hänsyn till den andra – men sambanden är komplexa.

Lösningarna

Tänk dig femtio år framåt i tiden… Om vi har ställt om, är de värsta klimatförändringarna bromsade och massutrotningen av arter har upphört. Stora områden på land och i vatten skyddas från exploatering och gör det möjligt för oss människor att leva sida vid sida med resten av planetens invånare. Vi är rädda om jordens resurser och tar inte ut mer än vad planeten klarar av, och vi fördelar resurserna rättvist mellan människor i olika länder och mellan generationer.

När vi har ställt om finns det framtidshopp. Då är massflykt undan klimatförändringar och krig över krympande naturresurser inte vår vardag. Då kan våra barn och barnbarn äta sig mätta på god och näringsrik mat, dricka rent vatten, resa, drömma, älska och få egna barn i en förhållandevis trygg och stabil värld.

För att göra denna framtid möjlig behöver vi hjälpas åt. Vi behöver ställa om till en värld där människor kan leva hållbart. En framtid där utsläppen har minskat i tid och livsnödvändiga ekosystem räddats. Utmaningen är enorm. Men vi klarar det om vi jobbar tillsammans.

Våra visioner för framtiden

foods, kökspersonal, kock, kök, mat, laga mat, hushåll, restaurang, storkök, arbete,

Framtidens mat

Vi lever nu i en värld med en tryggad matförsörjning, ett stabilt klimat och en rik biologisk mångfald. Surret av bin och andra pollinatörer är högt och ljudligt.

blonde, boys, car, car holiday, clear sky, climate smart, cultivate, cultivated field, day, elementary age, energy, environment, environment-friendly, field, field of corn, Halland, head and shoulders, holiday, horizontal, look, looking at camera, motoring, one person only, outdoors, plants, point of view, portrait, real people, renewable energy, rural scene, Scandinavia, short hair, side view, slideshow70, smiling, summer, sunny, Sweden, traffic, travel, Varberg, waist up, wheat field, wildflowers, wind turbines, pojke, bil, vindkraft, vindkraftverk, sommar, vind,

En fossilfri värld

Tack vare att samhällen över hela världen har ställt om i grunden har vi lyckats vända trenden med ökad global uppvärmning. Därmed har vi undvikit de värsta klimatrelaterade effekterna.

Man på vandring i skogen. Levande skogar.

Levande skogar

Tack vare ett målmedvetet arbete har vi nu en rik biologisk mångfald och stora kolförråd i skog och mark. Det finns en mångfald av verksamheter som nyttjar skogen på ett hållbart sätt.

Barnfötter på brygga.

Politisk handling nu!

Tiden för små stegvisa förändringar är förbi. För att klara de enorma utmaningar vi står inför krävs det genomgripande förändringar i alla delar av samhället i en takt och omfattning som aldrig tidigare skådats. Det kräver kraftsamling, mod och beslutsamhet – inte minst av våra politiker.

Från och med nu behöver politikens överordnade fokus vara långsiktig ekologisk och social hållbarhet. Krisen för klimatet och krisen för den biologiska mångfalden hänger ihop – de är två ödesfrågor som måste lösas tillsammans. Och de behöver lösas NU. Samtidigt behöver omställningen ske på ett rättvist sätt. Alla människor, grupper och landsdelar måste ges möjlighet att vara med. Människor ska kunna bo och verka i hela landet när hela Sverige ställer om.