Framtidens skyddade hav – en serie frukostwebbinarier

Se våra webbinarier om havet i efterhand. I webbinarieserien diskuteras bland annat förslagen som lagts fram av Miljömålsberedningen och strandskyddsutredningen. Serien inleddes med en exklusiv intervju med avgående miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Det blev ett fördjupat samtal om Lövins erfarenheter från havspolitiken, om framgångar, motgångar och om framtiden för haven.

Alla webbinarierna spelades in och finns att se på denna sida, under respektive programpunkt. 

Havsintervju med avgående miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Onsdag 27 januari kl 8.00-8.45

Välkommen till ett fördjupat samtal med Isabella Lövin, om framgångarna och motgångarna inom politiken för att säkerställa en bättre förvaltning av haven. Vad är hon mest och minst nöjd med? Vilka ser hon är de största hindren för att driva igenom och implementera bra förslag? Vilka lösningar skulle hon vilja se framåt för att säkerställa levande hav – i Sverige, EU och i en global kontext? 

Ett samtal mellan avgående miljö- och klimatminister Isabella Lövin och Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexen.

0bWSUp3RcTc poster image

Dags för ett havspolitiskt ramverk? 

Tisdag 2 februari kl 8.00-8.45 

En av orsakerna till att miljömålen för haven inte uppnåtts är att det saknats ett helhetsgrepp och gemensamma målbilder inom svensk havspolitik och förvaltning. För att råda bukt på detta föreslår miljömålsberedningen bland annat en havslag med en utvärderande funktion, i likhet med det klimatpolitiska ramverket. I seminariet diskuterar vi om havslagen är en viktig lösning för att uppnå en ekosystembaserad havsförvaltning. Vilka likheter finns med det klimatpolitiska ramverket och finns det lärdomar att dra?

Medverkande:

 • Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska Rådet
 • Henrik Österblom, vetenskaplig chef och professor vid Stockholm Resilience Centre

Moderator: Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

kDd-fpFhNLQ poster image

Nytt etappmål – mer och bättre skydd av haven

Onsdag 3 februari kl 8.00-8.45 

Miljömålsberedningen föreslår ett nytt etappmål för skydd av haven: 30 procent av svenska hav ska skyddas till 2030, vilket innebär en fördubbling av dagens skydd. Dessutom föreslås att en tredjedel av de skyddade områdena - det vill säga 10 procent av haven, ska vara strikt skyddat. Är 30/10-målet en viktig målsättning? I seminariet diskuterar vi vilka för- och nackdelar det finns med ett utökat och förstärkt marint områdesskydd, samt hur det kan utformas så att det även gynnar fisket.

Medverkande:

 • Ulf Bergström, Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser SLU
 • Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent Länsstyrelsen Stockholms län
 • Carl-Åke Wallin, ordförande PO Kustfiskarna i Bottenhavet
 • Ingela Mästerbo, projektledare Kustfiskarelyftet

Moderator: Johanna Källén Fox, sakkunnig marint skydd Naturskyddsföreningen

rhRfdTUoIY4 poster image

Strandskyddets framtid – vad händer om strandskyddsutredningens förslag blir verklighet? 

Torsdag 4 februari kl 8.00-8.45

Orörda stränder fyller viktiga sociala, ekologiska och ekonomiska funktioner och strandskyddet har en viktig roll för att värna dessa. Men det finns ett starkt politiskt tryck för att försvaga strandskyddet och bebygga de ofta attraktiva lägen som sparats på grund av det mångåriga skyddet. Som en följd av januariöverenskommelsen tillsattes 2019 strandskyddsutredningen vars uppdrag var att ge förslag som gör det mycket lättare att bygga strandnära på landsbygden. I december 2020 lämnade utredningen sitt betänkande som innehåller långtgående förslag på hur strandskyddet kan försvagas.

I seminariet diskuterar vi vad strandskyddsutredningens förslag kan förväntas leda till – för den allemansrättsliga tillgången till stränder, för strändernas växter, djur och ekosystemtjänster samt för dispensgivningsprocessen.

Medverkande:

 • Torgny Håstad, Professor i civilrätt och f.d. domare i HD
 • Sofia Wikström, Docent Stockholms universitets Östersjöcentrum
 • Anna Christiernsson, Docent och biträdande lektor i miljörätt Stockholms universitet

Moderator: Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten Naturskyddsföreningen

uZoDyGnR_1c poster image

Panelsamtal med politiker från Miljömålsberedningen

Fredag 5 februari kl 8.00-8.45 

En paneldebatt med politiker som deltagit i Miljömålsberedningen för att diskutera beredningens förslag om havslag, utökat och förstärkt marint områdesskydd, samt strandskyddsutredningen.

Paneldeltagare:

 • Elin Segerlind, Vänsterpartiet
 • Betty Malmberg, Moderaterna 
 • Magnus Manhammar, Socialdemokraterna

Moderator: Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

NHyCLbGEOso poster image

Webbinarieserien anordnas som en del av projektet Skyddat hav, som finansieras av Postkodlotteriet.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll