Från gräsytor till ängar

En praktisk handledning för kommuner och andra med stora grönytor i urbana miljöer

Den här handledningen vänder sig till dig som vill öka arealen ängsmark, genom nyanläggning, restaurering eller omvandling till äng från gräsyta. Handledningen är i första hand riktad till dig som arbetar som beslutsfattare, projektör, upphandlare, anläggnings- eller skötselentreprenör i offentlig eller liknande verksamhet. Den kan ses fungera som en vägledning i hur, var och med vilka resurser som ängsmark kan skapas och återskapas. Detta är ett viktigt första steg i att hjälpa bin och andra viktiga pollinatörer, vilket i sin tur är en åtgärd som gynnar både oss människor, och den biologiska mångfald som vi är beroende av.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll