Fyra naturhjältar får Silverfalken 2022

I år delas Naturskyddsföreningens pris Silverfalken ut till fyra medlemmar runt om i landet. Gemensamt för mottagarna är deras djupa engagemang för naturen och deras starka drivkraft i arbetet med att värna allas vår miljö.

Utmärkelsen Silverfalken delas 2022 ut till ideella krafter inom föreningen som varit verksamma under mycket lång tid eller gjort något speciellt för föreningen. Årets utdelning gjordes under Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora 14–15 maj 2022.

Silverfalken 2022 går till:

Bo Jönson, Göteborgskretsen och Bohusläns länsförbund. Bosse har bland annat varit engagerad i föreningen som kassör i krets- och länsförbund samt som skattmästare i riksstyrelsen.

Motivering:
Alla föreningar behöver personer som möjliggör för andra att få utlopp för sitt engagemang. Några sådana personer är de som ser till att det finns ekonomiska resurser för att kunna bedriva miljökamp i Naturskyddsföreningen. Bo “Bosse” Jönson är just en sådan person. Under lång tid av sitt liv har Bosse varit engagerad i vår förening som kassör i Göteborgskretsen och Bohusläns länsförbund samt som skattmästare i riksstyrelsen. I decennier har han i olika styrelser bidragit med sin kunskap och sitt goda humör, samtidigt som han styrt upp ekonomihanteringen och på ett pedagogiskt sätt förtydligat och förklarat många årsredovisningar.

Lotta Sörman, medlem i Norakretsen. Lotta är drivande i skogsgruppen i länet, hon inventerar, skriver debattartiklar och representerar länsförbundet i skogliga sammanhang.

Motivering:
Lotta Sörman, medlem i Norakretsen, är en kraft att räkna med. Hela Lottas liv är naturnära. Hon arbetar i naturen som anställd på Nora Naturskola som naturpedagog och är också svampkonsulent. Lotta är drivande i skogsgruppen i länet, hon ställer upp på inventeringar, skriver insändare och debattartiklar, representerar länsförbundet i skogliga sammanhang och framför allt gör Lotta detta på ett sätt som gör det kul på vägen. Hon delar frikostigt med sig av sin kunskap och arbetar inkluderande. Hon möter människor på deras kunskapsnivå och ser till att alla är med. Genom sin pedagogiska förmåga får hon med sig elever i alla åldrar. Ett livsviktigt arbete för Naturskyddsföreningens framtid!

Andro Stenman, medlem i Örnsköldsvikskretsen. Andro har under mer än 40 år uthålligt engagerat sig för naturvård lokalt, regionalt och nationellt.

Motivering:
Andro Stenman har under mer än 40 år uthålligt engagerat sig för naturvård såväl lokalt som regionalt som nationellt. Under mer än 30 år var Andro ordförande i Örnsköldsvikskretsen och verkade oförtröttligt för många olika miljöfrågor. Andro har bland annat arbetat med det unika skogsområdet Kunnådalen. Efter tålamodsfullt samarbete och mångåriga diskussioner med markägaren har nu cirka 1000 ha med höga naturvärden avsatts som skyddat område.

Andro har också engagerat sig i en mängd andra naturvårdsaktiviteter under åren. Som gruppledare i kretsens arbetsgrupp för klimat, energi och biobränsle samordnar och leder Andro lobbyarbete om klimat- och energifrågor. Andro är en fantastisk eldsjäl som driver Naturskyddsföreningen framåt!

Daniel Ekblom, medlem i Gävleborg. Daniel Ekblom har under flera års tid lyft hela Naturskyddsföreningen i rovdjursfrågorna.

Motivering:
Daniel Ekblom har under flera års tid lyft hela Naturskyddsföreningen i rovdjursfrågorna och i synnerhet i sitt eget län Gävleborg som är ett av landets rovdjurstätaste. Daniel är lyhörd, ödmjuk och modig som få. Han drar sig inte för att ta den tuffa rovdjursdebatten i både lokal, regional och nationell media samtidigt som han alltid förhåller sig saklig och presenterar fakta. Därtill fördjupar Daniel sig i ämnen han tidigare inte varit bekant med såsom ekologi, etologi, genetik eller juridik. Antalet debattartiklar och överklaganden författade av Daniel är för många för att kunna räkna, vi kan bara konstatera att föreningen och världen behöver fler som Daniel.

Det här är Silverfalken

Utmärkelsen Silverfalken, i form av en silvernål, delas ut till ideella krafter inom föreningen som varit verksamma under mycket lång tid eller gjort något speciellt för föreningen. Silverfalken kan också delas ut för att uppmärksamma en kreativ innovation.

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!