Guide: Kom igång med solceller

Naturskyddsföreningen har tagit fram en enkel guide med allt du behöver veta om solceller. Här får du tips på vad du ska tänka på inför en installation av solceller på taket. 

Solel utgör mindre än en procent av den el som produceras i Sverige, trots en snabb tillväxttakt för solceller. Det är långt ifrån tillräckligt – solen har betydligt större potential än så. Och det finns egentligen inget som stoppar oss. Tekniken och förutsättningarna för en riktig solrevolution finns.  

Om du inte har ett eget tak att sätta solceller på men vill påverka någon annan, så har vi samlat ännu fler tips på den här sidan. Där hittar du bland annat en motion som du till exempel kan lämna till en bostadsrättsförening.

Klicka här om du vill skriva ut guiden nedan och lämna till någon. 

Här är guiden till vad du behöver tänka på när du sätter upp solceller på taket: 

1. Hitta lämpligt tak 

Lutning 

Solcellens lutning spelar roll. Optimal lutning är mellan 30 och 50 grader i Sverige. I söder är cirka 35 grader bäst och i norr cirka 45 grader. Men att följa takets egen lutning är generellt billigare än att vinkla solcellen optimalt. 

Riktning 

Bäst är att ha solceller riktade år söder, men även sydväst och sydost är bra. Har du solceller riktade rakt österut eller västerut minskar produktionen med mellan 10 och 20 procent. 

Skuggning 

Skugga på solcellerna minskar produktionen. Den bästa placeringen är skuggfri mellan klockan 9 och 15 på sommarhalvåret. Någon mindre skuggning från till exempel en lyktstolpe går att hantera. 

2. Välj en bra storlek 

Egen elanvändning 

Ta reda på hur mycket el du använder i dag. Logga in hos ditt elhandelsbolag eller elnätsbolag så att du kan se hur elanvändningen varierar över månader och dagar. I större bostäder är den gemensamma elen i tvättrum och trapphus intressant. 

Priset 

I dag kostar solceller omkring 18 000 kr per kW. En normal villaanläggning är på cirka 5 kW, där varje kW behöver 6–7 kvadratmeter. För större anläggningar är priset exklusive moms 10 000–16 000 kr per kW beroende på utformning. 

Säkringen 

Förutom möjlig takyta så kan säkringen begränsa storleken på solanläggningen. En tumregel är att du kan installera solceller motsvarande 1,73 x 400 V x din huvudsäkring. Det går ibland att höja säkringen mot en kostnad. Prata med ditt elnätsbolag för att kolla det. 

3. Räkna på lönsamheten 

Egen användning 

Det är viktigt för lönsamheten att den producerade solelen ersätter el du köper från nätet. Priset för köpt el är i dag omkring 1 kr/kWh, och består av elhandelspriset, rörlig elnätsavgift, energiskatt och moms.  

Överskott 

Den producerade elen som du inte själv använder direkt matas in på elnätet (om du inte kan lagra el i exempelvis ett batteri). För överskottet kan du få betalt för elen från ett elbolag (momsfritt), skattereduktion på 60 öre/kWh, elcertifikat (just nu ca 7 öre/kWh) och för nätnytta från ditt elnätsbolag. 

Stöd till solceller 

Stöden för solceller har nyligen setts över och täcks nu av en särskild skattereduktion för grön teknik. Förutom solceller täcks även laddstolpar och batterier för lagring av egen elproduktion. För solceller ges en skattereduktion på 15 procent av kostnaden för arbete och material.  

Håll koll på Solelportalen för mer information om aktuella stöd för solceller.  

4. Beställ installation 

Jämför offerter 

Begär offerter från flera installatörer. Jämför i kr per kW. Du kan hitta aktörer nära dig via Svensk Solenergi och Solcellskollen. Det finns i dag en certifiering för installatörer och även certifierade solceller (enligt IEC-standard). Spana efter dem! 

Takets förutsättning 

Solcellerna har en livstid på omkring 30 år. Om taket är gammalt och kommer att behöva bytas under denna tid är det kanske bättre att byta tak först. Extra bra för miljön kan då vara att köpa ett soltak istället för ett tak plus solceller. 

Lagar 

Det finns några regler att ha koll på: anmäl till elnätsbolaget innan inkoppling på nätet, använd bara godkända elinstallatörer, registrera dig hos Skatteverket om du har stor elproduktion och kolla upp om det behövs bygglov. 

Tips på mer läsning

Information från offentliga aktörer:

Offerter, kalkyler och tips för din installation:

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll