Havs- och vattenmyndighetens förslag om fredning och fiskeförbud av stören i svenskt vatten

Naturskyddsföreningens yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag om fredning och fiskeförbud av stören i svenskt vatten.

  • Naturskyddsföreningen stöttar fredning och fiskeförbud av stören, och ser det som nödvändigt för en framgångsrik återintroduktion i svenska vatten.
  • Vidare bör myndigheterna uppmärksamma framtida faktorer såsom kustexploatering, muddring och störningar i bottenmiljöer som kan påverka artens födotillgång och migreringsmöjligheter negativt.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll