Havs- och vattenmyndighetens förslag på ändrade regler för fiske av lax, fiske med fast redskap och nät i Östersjön samt om undantag för att upprätta transportdokument

Naturskyddsföreningens yttrande om Havs- och vattenmyndighetens förslag på ändrade regler för fiske av lax, fiske med fast redskap och nät i Östersjön samt om undantag för att upprätta transportdokument.

  • Naturskyddsföreningen välkomnar förslagen om skärpta regler som stoppar riktat fiske efter lax inom vissa områden och bidrar till att oavsiktliga bifångster undviks.
  • Naturskyddsföreningen anser att möjligheten till mellanårsflexibilitet inte ska utnyttjas.
  • Naturskyddsföreningen anser att möjligheterna till dispenser som möjliggör ytterligare fiske utöver de tilldelade kvoterna bör upphöra.
  • Naturskyddsföreningen vill framhålla att för att de svenska
    laxbestånden ska bevaras och återuppbyggas är det nödvändigt med ekosystembaserad och beståndsspecifik förvaltning samt att omprövningen av vattenkraftens villkor leder till bättre livsbetingelser för lax i svenska älvar och åar.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll