Havs- och Vattenmyndighetens förslag på bestämmelser för fiske med garn i ICES delområde 24 i syfte att minska risken för bifångst av tumlare

Naturskyddsföreningens yttrande angående Havs- och Vattenmyndighetens förslag på bestämmelser för fiske med garn in ICES delområde 24 i syfte att minska risken för bifångst av tumlare.

  • Naturskyddsföreningen välkomnar Havs- och vattenmyndighetens förslag på användning av pingers för alla fartyg som fiskar med garn i det angivna området längs Skånes sydkust.
  • Förslaget gynnar främst Bälthavspopulationen av tumlare men även till viss del Östersjöpopulationen.
  • Föreningen efterlyser vidare åtgärder för att minimera bifångstrisken i resten av Östersjöpopulationens utbredningsområde.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll