Havs- och Vattenmyndighetens redovisning av uppdrag om förbättringar av Sveriges genomförande av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/43/EEG

Naturskyddsföreningens yttrande angående Havs- och Vattenmyndighetens redovisning av uppdrag om förbättringar av Sveriges genomförande av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/43/EEG.

  • Naturskyddsföreningen välkomnar Havs- och vattenmyndighetens förslag och instämmer i att kameraövervakning för bifångster av marina däggdjur, särskilt tumlare, behöver lagstadgas.
  • Föreningen instämmer i att Havs- och vattenmyndigheten bör ha föreskriftsrätt när det gäller detaljerna kring utformandet av
    övervakningen.
  • Det är mycket viktigt att beakta andelen fartyg som utrustas med
    kamerasystem så att ansträngningen kan förväntas fånga upp
    bifångsterna även om de är mycket få.
  • Habitatdirektivets artikel 12.4 inkluderar även införande av åtgärder för att säkerställa att bifångster inte har negativa effekter på populationen. Existerande kunskap är tillräcklig för att vidta åtgärder för att minimera bifångsterna, särskilt i den akut hotade Östersjöpopulationen.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll