”Ibland behövs en rejäl portion aktivism”

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med en vision om en hållbar framtid på en planet. I det arbetet är fakta och forskning lika viktigt som aktivism och engagemang – här finns helt enkelt ingen motsättning.

Den fristående debattören Mats S Johansson påstår i en debattartikel på Svenskjakt.se att Naturskyddsföreningen har förfallit till att driva aktivism, spela på känslor och göra namninsamlingar. Förlorarna, enligt Johansson, är klimatet och den biologiska mångfalden.  Naturskyddsföreningen beklagar att han missuppfattat hela vår text och dessutom felciterar oss.

För att minska smittspridningen av coronaviruset är det många som nu håller sig hemma mer än vanligt. Mot bakgrund av den ovanliga situationen, publicerade Naturskyddsföreningen nyligen en nybörjarguide för aktivism på nätet med tips på hur miljöengagemang kan bedrivas hemma från soffan.

De här tipsen verkar ha fått bägaren att rinna över för debattören Mats S Johansson som påstår att initiativ av det här slaget får motsatt effekt i klimatarbetet.

Ett hopkok

I inledningen av sin argumentation säger sig Johansson citera Naturskyddsföreningen. Det är bara det att citatet är ett hopkok av begrepp som ryckts helt ur sitt sammanhang. Det ger en felaktig bild och gör resonemangen ovidkommande.

Johansson påstår att Naturskyddsföreningen hellre värvar medlemmar med hjälp av bilder på sälungar än att uppriktigt försöka rädda Östersjön – att fakta och forskning får stå tillbaka för aktivism och känslor. Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med en tydlig vision om en hållbar framtid på en frisk och levande planet. I det arbetet är fakta och forskning lika viktigt som aktivism och engagemang – här finns helt enkelt ingen motsättning.

Rejäl portion aktivism

Ett par exempel: I fjol stoppades EU:s subventioner av palmolja i biodiesel – en jätteseger för klimatet och ett resultat av bland annat en stor namninsamling genomförd av Naturskyddsföreningen och våra europeiska systerorganisationer.

Förra året slog Naturskyddsföreningens Klädbytardag rekord – på en enda dag bytte 58.000 bytte plagg ägare. Det kunde ske tack vare våra engagerade medlemmar och understryker vikten av hållbar konsumtion.

Vi har alltså flera viktiga roller att spela. Samtidigt. Däribland att nå ut till medmänniskor som, liksom vi, vill bidra till en grönare framtid. Då kan det ibland behövas en rejäl portion aktivism, en bild på en sälunge eller en namninsamling. Olika frågor kräver olika arbetssätt och metoder.

Att genom engagemang aktivera sig och försöka få med fler på tåget mot framtidens hållbara och moderna samhälle ser Naturskyddsföreningen som en av förutsättningarna för att klara miljömålen och säkra våra barns framtid.

Louise Karlberg
Chef skog- och naturvård
Naturskyddsföreningen

Den här artikeln är en replik på en debattartikel i tidningen Svensk Jakt.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll