Industrins gratisutsläpp hotar klimatmålen

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen på DN debatt: Om EU ska kunna nå sitt nya klimatmål till 2030 måste de gratis utsläppsrätterna avskaffas. Utsläppshandeln har fått koldioxidutsläppen från kolkraft att minska med nästan en tredjedel – samtidigt som den tunga industrins utsläpp har legat still. Nu måste regeringen driva på så att handeln skärps.

I mitten av juli lägger EU-kommissionen fram sitt förslag på hur utsläppshandeln (ETS) ska reformeras. EU lovade nyligen utsläppsminskningar på 55 procent till 2030, ambitioner som måste höjas ytterligare framöver för att vi ska ha en chans att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. För att dessa klimatmål ska kunna bli verklighet måste utsläppshandeln skärpas. Här kan Sverige spela en mycket viktig roll.

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!