IPCC: Klimatutsläppen ska ha nått sin topp om bara tre år

Idag släppte FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport om möjliga sätt att minska klimatutsläppen och olika scenarier för hur de kan genomföras. Enligt rapporten ska de globala utsläppen ha nått sin topp senast om tre år, 2025, och då börjat minska kraftigt.

Utsläppsminskningarna fram till 2030 är avgörande för vilka klimatförändringar vi kommer att uppleva de kommande decennierna. Vi har bara några få år på oss tills de globala utsläppen ska ha nått sin topp, så nu måste omställningen accelerera kraftigt.

FN:s klimatpanels nya rapport ”Klimatet i förändring 2022: Att begränsa klimatförändringen”, pekar på att de flesta åtgärder som krävs för att minska utsläppen redan är kända och tillgängliga både på samhällsnivå och inom olika sektorer som energi och industri. Men omställningen till dem går för långsamt, ofta till följd av bristande politiskt ledarskap eller snedvridande ekonomiska styrmedel, såsom klimatskadliga subventioner.

– Det är otroligt hoppfullt att de flesta klimatåtgärder som behövs redan finns tillgängliga. Nu måste de genomföras i stor skala och snabbt, och för det krävs politiska beslut som styr i rätt riktning. Vi anser att fossila bränslen ska förbjudas till 2030 och att klimatskadliga subventioner snarast ska avvecklas, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll