Klimatskadliga subventioner gör flyget för billigt

Flyget är en av de enskilda aktiviteter som släpper ut allra mest växthusgaser. Trots det subventioneras det med flera miljarder varje år. Flyget är befriat från både energi- och koldioxidskatt. Det här gör att flyget inte på långa vägar står för sina miljökostnader. 

Sammanlagt subventioneras inrikes- och utrikesflyget med minst 10 statliga miljarder per år i Sverige. Det handlar om befrielser från bränsleskatter som fortsätter år efter år. Utrikesflyget slipper dessutom helt att betala moms, och inrikesflyget har en nedsatt moms i Sverige – det betalar 6 procent i stället för 25 procent.  

Flyget – en klimatbov och en skattesmitare 

Flygets skattebefrielser är inget nytt påhitt. Det infördes redan 1947 i samband med att den internationella överenskommelsen Chicagokonventionen trädde i kraft. Konventionen förbjuder beskattning av flygbränsle. Subventionerna infördes med andra ord långt innan den akuta klimatutmaningen blivit ett faktum.  

Att flyget än i dag slipper betala energi- och koldioxidskatt är vare sig logiskt eller hållbart. Det är tvärtom en rest från en annan tid. Trots det har flygsubventionerna inte bara överlevt. De har dessutom utökats ytterligare genom undantag från moms och i många fall med subventionerade flygplatser.  

Förutom de statliga subventionerna tillkommer dessutom flera hundra miljoner i form av kommunala subventioner varje år – pengar som kommer från skattebetalare runt om i landet.  

Flygskatten gör en viss skillnad 

De omfattande flygsubventionerna gör att den faktiska kostnaden för en flygbiljett inte avspeglas i priset. För att komma tillrätta med det är flygskatten som började gälla den första april 2018 ett steg i helt rätt riktning. En nationellt beslutad flygskatt är ett sätt för Sverige att göra flygets biljettpriser mer realistiska.  

Men en flygskatt är inte hela lösningen. Också inrikesflygets bränslesubventioner och momsnedsättning behöver tas bort.  Det handlar om subventioner på kring 1,3 miljarder kronor per år. Inrikesflygets befrielse från energi- och koldioxidskatt innebär 2020 subventioner på omkring 990 miljoner om året. Inrikesflygets nedsatta moms kostar staten drygt 200 miljoner per år, och det statliga stödet till kommunala flygplatser uppgår till kring 90 miljoner om året.  

En högre flygskatt kan vara en väg framåt 

Det bästa för klimatet vore att alla flygsubventioner avskaffas men eftersom det internationella flyget regleras av bindande EU-regler kan inte vi i Sverige avskaffa alla subventioner på egen hand. För att få bort subventionerna till internationellt flyg måste vi istället rikta in oss på att påverka EU. Ett annat sätt att minska flygrean är att höja den nationella flygskatten på flygresor.  Det kan Sverige besluta om helt på egen hand. 

Naturskyddsföreningen vill se en tuffare klimatpolitik som gör det lättare för alla att ta så klimatkloka beslut som möjligt. För att lyckas med det kan inte flyget fortsätta flyga under den politiska radarn! 

De pengar som i dag går till att subventionera flyget skulle kunna användas på ett betydligt bättre sätt. Att låta flyget fortsätta vara en skattesmitare är inte bara ett hinder för uppfyllandet av Parisavtalet och våra klimatmål.

Det sabbar också för planeten.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 9

Relaterat innehåll