Kräv att regeringen minskar utsläppen

Mejla klimatministern och påverka regeringens handlingsplan för klimatet. Vi är redan i elfte timmen och utsläppen måste minska innan 2030.

Läget är allvarligt. Regeringens politik ser ut att öka utsläppen av växthusgaser nästa år. Snart kommer klimathandlingsplanen och Naturskyddsföreningen vill fortfarande hoppas på skarpa åtgärder och kraftfulla utsläppsminskningar i närtid.

Men än så länge ser vi inga tecken på att politiken kommer leverera vad som krävs.

Regeringen har bland annat beslutat att sänka skatten på bensin och diesel och ta bort flera viktiga klimatåtgärder. Tidöpartierna vill också se över Sveriges 2030-mål för utsläppsminskningar, vilket innebär en stor risk för sänkta ambitioner och osäkerhet i klimatpolitiken.

Nu vill vi ha din hjälp att mejla direkt till klimatminister Romina Pourmokhtari med inspel till regeringens klimatpolitik!

Klimatkrisen och klimatmålen är inte siffror på ett papper. Det handlar om möjligheterna till liv, hälsa, matförsörjning, stabil ekonomi, rent vatten, friska skogar, livsmiljöer för arter på land och i vatten och mycket mer.

Hjälp oss att sätta press på regeringen! Ju fler vi är, desto större blir vår påverkan.

Det är enkelt att mejla klimatministern. Vi har skapat ett färdigt brev där du kan välja de argument du vill använda. Du kan också skriva om brevet med dina egna ord.

Om du stöter på problem eller av någon annan anledning vill mejla direkt är mejladressen kn.inspel@regeringskansliet.se.

Utsläppen måste ner, nu. Regeringen måste leverera en klimatpolitik som svarar upp mot det.

Läs mer:

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll