Lägg sju sorters blommor på minnet till midsommar

Prästkrage, humleblomster och käringtand är vanliga inslag i midsommarbuketten. Men vet du hur de ser ut? Lär dig sju sorters blommor i midsommar och håll kunskapen om vilda blommor vid liv. Hjälp till att rädda blommorna, både i minnet och på ängen! 

Midsommarbuketten brukar innehålla sju sorters blommor, men blommande ängar blir allt ovanligare. Bara en bråkdel – ungefär en tusendel! – av de slåtterängar som fanns för drygt hundra år sedan finns kvar idag. 

Fjärilar, bin och humlor behöver ängsblommor 

Mängder av fjärilar, blomflugor, bin och humlor är beroende av ängarnas blommor. Och vi människor blir gladare av blommor. Som tur är finns det fortfarande blommor som prästkrage, humleblomster och ängsklocka kvar att plocka i midsommar. Så länge de inte är fridlysta växter så får man plocka blommor enligt allemansrätten. 

Vi vill att så många som möjligt ska se, uppleva och engagera sig för att hjälpa mångfalden på de ängsmarker som finns kvar – inte bara till midsommar. För att rädda det som är hotat behövs kunskap. Det är också lättare att förstå och bry sig om det som har namn. Därför är det viktigt att vi lär oss, och barnen hur några ängsblommor ser ut. 

Så spana in eller plocka sju sorters blommor, tippa och håll blomsterkunskapen levande!  

Vi bjuder på förslag på sju blommor: 

Bukett, blommor, midsommar, prästkrage, humleblomster, stor blåklocka, midsommarblomster, rödklöver, klöver, nektar, Kråkvicker, ängar, sommar, svensk natur, sverige,Geranium sylvaticum, stuga, stugliv, sjö, klippa
Från vänster: Stor blåklocka (campanula persicifolia) midsommarblomster (geranium sylvaticum), rödklöver(trifolium pratense), humleblomster (geum rivale), kråkvicker (vicia cracca), käringtand (lotus corniculatus) och prästkrage (eucanthemum vulgare).

Varför växer ängarna igen? 

Ängarna och hagarna växer igen när inga djur lägre betar och ingen slår med lie, räfsar och torkar örter och gräs för att spara som vintermat till djuren. När den gödande näringen togs bort från ängen och användes som mat till djuren, fylldes ängarna av de blommor som bäst klarade av och trivdes på mager och näringsfattig mark. 

Några försvinner, andra tar över 

Numera står gräs och blommor kvar på ängar och vägkanter. De vissnar och bryts ner till gödande näring som går tillbaka till jorden. Med luftens nedfall från trafik, och förbränning samt från jordbruket kommer också gödande ämnen. 

Ängsblommor som trängs undan ersätts istället av växter som gillar gödsel och näring, som brännässla, ryssgubbe och älggräs. 

5 saker du kan göra för att hjälpa blommorna 

1. Lär dig sju sorter till midsommar 

Lär dig själv, familj och kompisar sju sorters blommor i midsommar. Kunskapen om naturen är tyvärr ganska låg. Ju mindre kunskap, desto svårare att både sköta och rädda den natur vi älskar. Lär man sig några, brukar man bli nyfiken på fler. 

2. Lämna vilda hörn 

Lämna vilda hörn i trädgården och på dikesrenar. Vänta tills blommorna blommat över och fröat av sig, slå sedan och räfsa bort gräs och blommor. Lägg resterna i komposten eller använd det som gröngödsel i odling när näringen behövs! 

3. Gödsla inte 

Gödsla inte där ängsblommor finns! Gödsel gynnar gräset. Hjälp de vilda blommor som vill ha mager mark. 

4. Vild blomstergerilla 

Bedriv lite blomstergerilla-aktiviteter. Samla frön och sprid i omgivningen. Det finns också fröpåsar med vanliga ängsblommor att köpa. 

5. Håll ögonen öppna 

Följ med på våra lokala kretsars blomsterutflykter eller hjälp till på Ängens dag, en familjefest när vi slår och sköter ängar som annars hade vuxit igen. 

För att gynna ängsblommorna och hålla gamla ängar levande firar också  Naturskyddsföreningen varje år Ängens dag första helgen i augusti. Då samlas människor på många håll landet runt och slår, räfsar och städar ängar för att hjälpa blommorna och alla andra som lever på ängen! 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll