Lär känna djuren som bor på din båt 

Vilka är djuren och algerna som gärna bosätter sig på din båtbotten? Lär dig mer om havstulpaner, sjöpungar, blåmusslor och tarmtång.

Havstulpaner  

Havstulpaner är kräftdjur som bygger sitt eget hus, tulpanen, där den lever hela sitt vuxna liv. Havstulpaner är hermafroditer och kan självbefrukta sig men reproducerar sig helst med närmaste grannen. För att nå över till grannen från sin fasta position har havstulpanen en av djurvärldens längsta penisar i förhållande till storleken på sin kropp.  

Havstulpanen simmar fritt under sina larvstadier för att slutligen sätta sig fast på ett lämpligt underlag där den växer sig fast.  

I Östersjön lever en art av havstulpaner som sätter sig fast på båtskrov 2-3 gånger per sommar. Men på västkusten finns många olika arter som sätter sig fast kontinuerligt under hela säsongen.  

Visste du att Östersjöarten (Balanus improvisus) är en främmande, invasiv art som man tror tog sig hit med med ballastvatten från Amerika år 1844?  

Tips! Skicka sms till havstulpanvarningen  

Ta hjälp av ”Havstulpanvarningen”. Det är en kostnadsfri sms-tjänst som talar om när havstulpanerna kommer till ditt vatten. När de just har satt sig är de lätta att skrubba bort. Dra upp båten, ta ett dopp med borsten, lej ut jobbet till ungdomarna i hamnen… Eller lyft och högtryckstvätta!  

Sms:a ”havstulpan start” till 711 20 om du vill anmäla dig.  

Grönalger  

 Grönslick och tarmtång är två algarter som bildar de gröna tofsarna som kan växa längs vattenlinjen på båten. De behöver mycket ljus och växer därför nära ytan på klippor, stenar, bojar, bryggor och båtar.  

Algerna är ettåriga och förökar sig oftast könlöst genom att cellinnehållet i cellerna som bygger upp algerna omvandlas till massor av rörliga svärmsporer, som var och en kan bilda en ny vuxen alg om de hittar ett lämpligt underlag. De förökar sig och växer under hela sommaren.  

Tarmtång är ihålig och växer ofta i hällkar. Den tål både hög salthalt och näringsrikt vatten.  

Mossdjur  

Mossdjur är ryggradslösa djur som lever i kolonier och filtrerar plankton ur vattnet. De växer i små, platta, rutmönstrade ansamlingar på hårda ytor som t.ex. båtbottnar och på tång. Ansamlingarna liknar ett vitt nät och i varje pytteliten ruta bor en individ. Väggarna runt varje individ är uppbyggda av kalk, vilket gör att det känns strävt om man drar fingret över mossdjurskoloni.  

I Sverige finns cirka 100 arter på västkusten men bara ett fåtal i Östersjön och i insjöar.  

Blåmusslor  

Blåmusslor äter växtplankton som de filtrerar ur havsvatten. Musslorna filtrerar flera liter per timme. Det är samma art som lever på ost- och västkust men de blir mycket mindre på ostkusten.  

Blåmusslor sätter sig fast på stenar och båtbottnar genom att avsöndra klibbiga trådar, så kallade byssustrådar. De kan bilda stora kolonier – musselbankar och kan odlas på rep för konsumtion.  

Japanska jätteostron  

Japanska jätteostron (Crassostrea gigas) är goda att äta och kallas ofta på restaurang för fine-de-clair. Men i Sverige är de en främmande, invasiv art som upptäcktes på västkusten första gången 2007. Sedan dess har de etablerat sig på många ställen och i stort antal. Ostronet tros ha spridit sig från kontinenten dit den flyttats från Japan.  

Ostronet har förmågan att byta kön. De börjar som hanar, sedan blir de honor och kan fortsätta att byta kön flera gånger.  

Det finns en rädsla för att det japanska jätteostronet kan komma att konkurrera ut inhemska arter såsom blåmusslan som lever i samma sorts miljöer.  

Sjöpungar  

Sjöpungar ser ut som genomskinliga påsar/pungar och tillhör gruppen manteldjur. De livnär sig genom att filtrera växtplankton.  

Som larver sätter sig sjöpungen fast på hårda underlag, exempelvis båtskrov, och växer snabbt. I Sverige finns det över 40 arter av sjöpungar och de lever enbart på västkusten.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll