Ljusföroreningar hotar nattaktiva djur

Tillgången till billiga och enkla ljuskällor har medfört fördelar för mänskligheten. Samtidigt har den gett upphov till det växande globala miljöproblemet med ljusföroreningar. Forskning visar att ljusföroreningar är ett underskattat hot mot nattaktiva djur.

Ljusföroreningar är överflödigt konstgjort ljus vars påverkan leder till negativa effekter på djur och natur. Nattaktiva djurarter som påverkas är exempelvis fladdermöss, nattflyttande fåglar, nykläckta havssköldpaddor och nattaktiva insekter.

Ljusföroreningar kan leda till svårigheter att hitta föda, ökad predation, minskad reproduktion och att djuren lockas till farliga miljöer.

Nattfjärilar lockas mot månen

När en nattfjäril flyger håller den rak kurs genom att ha en bestämd vinkel mot månen. Det fungerar utmärkt eftersom avståndet till månen är mycket stort. Men när vår nattfjäril försöker hålla en rak kurs genom att flyga med en bestämd vinkel mot en gatlykta ‒ som dess instinkter säger är månen ‒ fungerar det inte alls. I stället beskriver nattfjärilens flygbana formen av en spiral, som för insekten allt närmare lampan. Till sist är nattfjärilen fångad i lampans omedelbara närhet och flyger förvirrad runt tills den får slut på energi och faller utmattad och döende till marken. Innan det går så långt, kanske det hinner bli dag igen.

Att nattflygande insekter dras till lyktor är ett välkänt fenomen som vi kan se vid miljarder lampor världen över.

Dagsländor lägger ägg på reflekterande ytor

Insekter som naturligt lägger sina ägg i vatten blir lurade av reflekterande ytor som liknar en vattenyta, till exempel asfalt, betong, glas och bilars lack. Äggläggande dagsländor kan till exempel bli så vilseledda att de lägger sina ägg på dessa ytor. Dagsländor tillbringar först ett år i vattendrag som nymfer. När de slutligen förvandlas till fullbildade insekter har det ett enda syfte: att föra släktet vidare. Om de då luras att lägga sina ägg på asfalt eller biltak, kan det leda till att de utrotas lokalt.

Miljontals fåglar hittar inte hem

Även nattflyttande fåglar påverkas av ljusföroreningar. Hundratals miljoner fåglar flyttar över Nordsjön och Östersjön varje vår och höst. Oljeplattformarna på Nordsjön har orsakat problem med ljusförorening för flyttfåglarna under flera decennier. Nattflyttande fåglar blir desorienterade av de starkt upplysta oljeplattformarna vid mulet och disigt väder. Fåglarna kan cirkulera runt de konstgjorda ljuskällorna och fortsätta med detta tills dagen gryr. Detta meningslösa flygande tär på fåglarnas energireserver och kan leda till att de faller ner i vattnet och dör.

En annan konstruktion som orsakar ljusförorening, och för vilken det finns långt gångna planer för en omfattande utbyggnad, är havsbaserade vindkraftsparker. De måste av säkerhetsskäl vara upplysta. På samma sätt som oljeplattformar gör vindkraftsparkerna att flyttfåglar som flyttar om natten i mulet väder blir förvirrade. Havsbaserad vindkraft bör därför byggas där risken för negativa effekter minimeras. Det verkar också vara möjligt att genom att ändra belysningens våglängd, så att man får ett rött sken, starkt minska påverkan på flyttfåglarna.

Ett underskattat miljöproblem

Alla dessa exempel tyder på att när en allt större del av dygnet belyses minskar livsutrymmet för nattlevande arter. De vetenskapliga beläggen ökar för att ljusföroreningar har betydande ekologiska konsekvenser, och för att det är ett underskattat miljöproblem som redan idag har en effekt på arters överlevnad.

Det här kan du med trädgård göra:

  • Ha utomhusbelysning under vintern hellre än sommartid. Under vintern går livet på sparlåga. Flyttfåglar flyttar till varmare trakter.
  • Vissa däggdjur går i dvala. Många insekter övervintrar som ägg. Därför orsakar utomhusbelysning mindre skada under vintern.
  • Undvik utomhusbelysning intill en mörk skog. Har man en tomt som gränsar till ett mörkt naturområde ska man undvika riktad utomhusbelysning mot skogen.
  • Använd timers och rörelsedetektor så att belysningen bara är tänd bara när ni verkligen behöver den.
  • Undvik uppåtriktat ljus. Om man använder uppåtriktat ljus, bidrar man till den allmänna ljusföroreningen
  • Undvik ljus som reflekteras mot en konstgjord yta. Ljus som reflekteras mot väggar, billack, asfalt eller liknande kan lura insekter som naturligt lägger sina ägg i vatten att i stället lägga äggen på de konstgjorda ytorna.

Läs mer om ljusföroreningar:

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 4

Relaterat innehåll