Miljö och mänskliga rättigheter – hur hänger de ihop?

Att skydda miljön och respektera mänskliga rättigheter går hand i hand. När människor tvångsförflyttas för att ge plats åt enorma dammbyggen, gruvor eller plantager kränks mänskliga rättigheter och naturen mister sina bästa väktare.

Är friska ekosystem en mänsklig rättighet? 

Friska ekosystem och biologisk mångfald är en förutsättning för att uppfylla flera mänskliga rättigheter, som rätten till liv, rätten till hälsa eller till rent vatten. Det handlar även om livsmedelstrygghet, tillgång till ren luft och biologisk mångfald som resurs för mediciner. Än så länge ingår inte tillgång till friska ekosystem och biologisk mångfald som en uttalad mänsklig rättighet, trots att frågan lyfts i FN vid flera tillfällen. Men det är kanske dags att friska ekosystem blir en mänsklig rättighet? 

På senare år verkar det faktiskt som förståelsen har ökat för hur betydelsefullt sambandet är mellan mänskliga rättigheter och miljö. Flera länder har skrivit in rätten till friska ekosystem i sina konstitutioner, och klimatförändringar, ökenspridning, storskalig oljeutvinning och gruvprojekt har identifierats som hot mot rätten till en tillfredställande miljö. 

Mänskliga rättigheter, Damm, Gruvslamm, Gruva, Dammolycka, Brasilien, Manifestation,
Manifestation mot dammolyckan i Bento i Brasilien, där en damm med giftigt gruvslam brast och en hel flod blev förgiftad och en hel by begravd.

Miljöförsvarare är hotade för sin kamp 

Att försvara naturen och de mänskliga rättigheterna är många gånger en farlig uppgift. Varje år mördas hundratals miljöförsvarare och antalet personer som dödas varje år för att de försvarar naturen har stigit i flera år. Det är farligare att vara miljöförsvarare än journalist. Speciellt farligt är det för urfolk, som är starkt överrepresenterade bland dödsfallen trots att de på papperet har särskilda rättigheter. Även nationalparksvakter är en yrkesgrupp som utsätts för hot och ibland med livet som insats skyddar naturen ute i fält. 

– Om inte det internationella samfundet ökar stödet till skyddet för miljö- och människorättsförsvarare, så kommer det inte vara möjligt att fullt ut förverkliga de mänskliga rättigheterna och de hållbara utvecklingsmålen, säger John Knox, som tidigare var FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö. 

De mänskliga rättigheterna är i sin tur många gånger en förutsättning för att vi ska kunna försvara naturen. För att försvara naturen behöver vi rätten att organisera oss, yttrandefrihet, rätten att vara med och bestämma, rätten till information och fria val, rätten att kunna föra en rättslig process i domstol, alla dessa är komponenter av mänskliga rättigheter. Rättigheter som vi här i Sverige kanske vant oss vid att ta för givna, men som är alltmer hotade i många delar av världen. 

Tillsammans gör vi världen grönare och mer rättvis 

Miljöförsvararna i Naturskyddsföreningens globala nätverk kämpar för naturen och för mänskliga rättigheter. När regnskogen skyddas mot avverkning, gruvbolagen tvingas ta hänsyn och när nya internationella riktlinjer för ansvarsfullt företagande utvecklas är det en vinst för hela planeten. 

Vi behöver alla hjälpas åt för att försvara naturen och de mänskliga rättigheterna. Tillsammans gör vi världen grönare och mer rättvis. 

Fakta. Internationella dagen för mänskliga rättigheter 

Den 10 december varje år firas den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Datumet valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som antogs den 10 december 1948. Det är världens mest översatta dokument, och finns på över 500 språk. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1