Miljö och mänskliga rättigheter – hur hänger de ihop?

Att skydda miljön och respektera mänskliga rättigheter går hand i hand. När människor tvångsförflyttas för att ge plats åt enorma dammbyggen, gruvor eller plantager kränks mänskliga rättigheter och naturen mister sina bästa väktare. Rätten till en hälsosam och hållbar miljö är så viktig att den antagits av FN som en grundläggande mänsklig rättighet.

Är friska ekosystem en mänsklig rättighet? 

Mänskliga rättigheter och miljö är tätt sammanlänkade. Friska ekosystem och biologisk mångfald är en förutsättning för att uppfylla flera mänskliga rättigheter, som rätten till liv, rätten till hälsa eller till rent vatten. Det handlar även om livsmedelstrygghet, tillgång till ren luft och biologisk mångfald som resurs för mediciner.

På senare år har förståelsen ökat för hur betydelsefullt sambandet är mellan mänskliga rättigheter och miljö. Över 100 länder har skrivit in rätten till en hälsosam miljö i sina konstitutioner, och klimatförändringar, ökenspridning, storskalig oljeutvinning och gruvprojekt har identifierats som hot mot rätten till en tillfredställande miljö.

I juli 2022 antog FN:s Generalförsamling en resolution om att en ren, hälsosam och hållbar miljö är en mänsklig rättighet. Resolutionen är inte bindande för medlemsstaterna, men man hoppas att den kommer att leda till att starkare nationell lagstiftning och göra det lättare att stå upp mot miljöskadlig verksamhet.

Mänskliga rättigheter, Damm, Gruvslamm, Gruva, Dammolycka, Brasilien, Manifestation,
Manifestation mot dammolyckan i Bento i Brasilien, där en damm med giftigt gruvslam brast och en flod blev förgiftad och en by begravd.

Miljöförsvarare är hotade för sin kamp 

Att försvara naturen och de mänskliga rättigheterna är många gånger en farlig uppgift. Varje år mördas hundratals miljöförsvarare för att de försvarar naturen och sina rättigheter. Det är farligare att vara miljöförsvarare än journalist. Även nationalparksvakter är en yrkesgrupp som utsätts för hot och ibland med livet som insats skyddar naturen ute i fält. Speciellt farligt är det för urfolk, som skyddar en stor del av världens biologiska mångfald och är starkt överrepresenterade bland dödade miljöförsvarare trots att de på papperet har särskilda rättigheter.  

– Om inte det internationella samfundet ökar stödet till skyddet för miljö- och människorättsförsvarare, så kommer det inte vara möjligt att fullt ut förverkliga de mänskliga rättigheterna och de hållbara utvecklingsmålen, säger John Knox, som tidigare var FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö. 

Mänskliga rättigheter behövs för att skydda naturen

Det är inte bara så att en hälsosam och hållbar miljö är en mänsklig rättighet, det omvända förhållandet gäller också. De mänskliga rättigheterna är i sin tur många gånger en förutsättning för att vi ska kunna skydda naturen.

För att försvara naturen behöver vi rätten att organisera oss, yttrandefrihet, rätten att vara med och bestämma, rätten till information och fria val, rätten att kunna föra en rättslig process i domstol, alla dessa är komponenter av mänskliga rättigheter. Rättigheter som vi här i Sverige kanske vant oss vid att ta för givna, men som är alltmer hotade i många delar av världen. 

Tillsammans gör vi världen grönare och mer rättvis 

Miljöförsvararna i Naturskyddsföreningens globala nätverk kämpar för naturen och för mänskliga rättigheter. När regnskogen skyddas mot avverkning, gruvbolagen tvingas ta hänsyn och när nya internationella riktlinjer för ansvarsfullt företagande utvecklas är det en vinst för hela planeten. 

Vi behöver alla hjälpas åt för att försvara naturen och de mänskliga rättigheterna. Tillsammans gör vi världen grönare och mer rättvis. 

Fakta. Internationella dagen för mänskliga rättigheter 

Den 10 december varje år firas den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Datumet valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som antogs den 10 december 1948. Det är världens mest översatta dokument, och finns på över 500 språk. 

Miljöförsvarare 2022 Herobild

Stå upp för miljöförsvarare!

Företags verksamhet ska inte orsaka miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter.

Skriv under!
Gillas av 4

Relaterat innehåll