Miljögifter förvandlade paradisstrand till soptipp

En gång en av världens vackraste stränder – idag en soptipp vid ett hav utan fisk. Situationen i Senegal är inte unik, utan historien upprepar sig runt om i världen. Plast tillsammans med andra miljögifter är ett av flera växande hot mot den biologiska mångfalden i havet. 

 

Hannbukten i Senegal var tidigare känd som en kilometerlång paradisstrand, ofta jämförd med Copacabana i Rio de Janeiro. Nu är den en av de mest förorenade stränderna i världen. Den vita sanden har ersatts av plastpåsar, skräp och miljöfarligt avfall. Flera industrier tömmer sedan 1980-talet sina avlopp rakt ut i bukten. Det här får konsekvenser för livet i havet och de lokala fiskarnas fångster har minskat drastiskt. 

Ahmed Niang är samordnare vid det lokala rådet för småskaligt fiske och vill att regeringen ska ta sitt ansvar och se till att vattnet renas. Han berättar att det finns över 400 fiskebåtar i Hann-Bel-Air och att de flesta av dem numera måste åka långt bort i hopp om att finna fisk. De långa resorna är ett riskfyllt uppdrag då mindre båtar inte är gjorda för långa färder på öppet vatten. 

Med hjälp av rapporten Voices from African Artisanal Fisheries hoppas det västafrikanska fiskenätverket CAOPA att de industriella föroreningarna och de andra problem som försvårar för livet i havet och det småskaliga fisket ska uppmärksammas. Förstörda ekosystem och förlust av biologisk mångfald har förödande effekter för kustbefolkningens möjligheter att försörja sig och gör det svårt att uppfylla såväl miljö som sociala hållbarhetsmål.  

Miljögifter – ett globalt problem 

Hannbukten i Senegal är tyvärr bara en av alla de platser i världen som drabbats av olika miljögifter. Utanför Togos huvudstad Lomé har fiskarna problem med en fabrik som tillverkar fosfater. Vattnet som använts till att rena fosfaterna går direkt ut i havet, genom en 500 meter lång kanal. Havet har fått en konstig gul färg. 

– Förr kunde vi fiska här i närheten. Men nu när avloppet från fosfattillverkningen släpps ut i havet har fisken försvunnit, säger Koffi Kossi, ledare för den lokala fiskargruppen. 

Enligt fiskarna har situationen fått många av deras vänner att migrera till andra länder som Gabon, Kongo, Guinea och Nigeria. 

I Gannouch i Tunisien är situationen liknande. Sedan 1974 är stranden granne med en kemisk industri som använder fosfor. Det sägs att den dumpar 15 ton avfall i havet varje dag. 

– Den här fabriken är fiskets värsta fiende. På havsbotten är allt sjögräs dött. Förut växte här sjögräs som var 8 meter långt. Regeringen tycker att industrierna är viktigare än fiskarna, berättar en fiskare från trakten. 

Enligt den Internationella forskningspanelen för biologisk mångfald hamnar föroreningar på topp 4 över de största hoten mot livet i havet. Här är några av de dystra siffror som redovisades i deras senaste rapport från 2019: 

  1. Gödselmedel från jordbruket har dödat havsbotten längst med kusten i 400 områden över hela världen. En död yta på 245 000 kvadratkilometer, vilket motsvarar ett område större än hela Storbritannien. 
  1. 300–400 miljoner ton tungmetaller, lösningsmedel, giftigt slam och annat avfall från industrianläggningar dumpas årligen i världens vatten. 
  1. Mängden plastföroreningar har tiodubblats sedan 1980. Varje år dumpas cirka åtta miljoner ton plast i våra hav, vilket är jämförbart med 1,3 miljoner elefanter. Hälften av denna plast sjunker till botten. Plast som hamnar i havet kan ta hundratals år att bryta ner.  
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll