Minska bottentrålningen i svenska vatten

Bottentrålning är en av de vanligaste fiskemetoderna i Sverige. Samtidigt visar Artdatabankens rödlista att bottentrålning hotar majoriteten av de 140 marina arter på listan som påverkas av fiske. Det är dags för en förändrad fiskepolitik.

Bottentrålning är en av de vanligaste fiskemetoderna i Sverige. Samtidigt visar Artdatabankens rödlista att bottentrålning hotar majoriteten av de 140 marina arter på listan som påverkas av fiske. Och tyvärr pågår fisket med bottentrål även i våra mest värdefulla och skyddade marina områden. 

Exempel på fiskar som trålas i svenska vatten: 

  • Nordhavsräka, 100 procent
  • Siklöja (löjrom), 96 procent 
  • Torsk fångad i västra Östersjön, 70 procent 
  • Havskräfta, 68 procent 

Förutom dessa arter fångas också många andra fiskar och skaldjur i mindre mängd och som bifångst, till exempel marulk, hälleflundra och långa. 

Dags för en förändrad fiskepolitik 

Naturskyddsföreningen vill se ett regimskifte när det kommer till fiskepolitiken. Idag tillåter vi bottentrålning i de flesta områden men förbjuder den i specifika delar. Vi vill vända på lagstiftningen och förespråkar ett förbud av bottentrålning med undantag för specifika områden där den kan tillåtas efter en miljökonsekvensbedömning. Det borde givetvis också vara helt förbjudet att bottentråla i marint skyddade områden. 

Gynna alternativ till bottentrålning 

För att underlätta omställningen måste regeringen ta fram en strategi som stödjer användningen och utvecklingen av skonsamma redskap, prioriterar de fiskare som fiskar skonsamt och underlättar för yrkesfiskare som vill ställa om sitt fiske. Regeringen och forskningsinstitut borde också satsa på mer forskning kring effekterna av bottentrålning i både Östersjön och Västerhavet. 

Föreningen vill ytterligare att regeringen ska driva på för minskade skattesubventioner inom fisket för alla EU:s och världens fiskefartyg genom EU och World Trade Organisation. Det skulle gynna det skonsamma passiva fisket men också bidra till att fiskeflottans klimatpåverkan minskar. 

Naturskyddsföreningen har sammanställt utbredningen och konsekvenserna av svensk bottentrålning i rapporten ”Fiska för framtiden". Här finns också råd till beslutsfattare om hur bottentrålningen kan minska i svenska vatten. 

Vad händer i övriga världen? Läs mer om bottentrålning i Europa:

Bottentrålning är en stor fråga också i andra länder. Till exempel arbetar vår Europeiska paraplyorganisation Seas at Risk med frågan och tog 2009 fram en rapport: Moving Towards Low Impact Fisheries 2009 om bottentrålning i Europa, en rapport från vår europeiska paraplyorganisation Seas at risk. 

Även vår paraplyorganisation Coalition Clean Baltic har arbetat med frågan.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll