”Montera inte ner strandskyddet”

Stränderna är till för alla – inte bara för dem som äger mark eller har råd att köpa en strandtomt. Därför måste Tidö­partiernas plan på att försämra strand­skyddet stoppas. Det skriver Naturskyddsföreningen i en replik till Tidöpartierna i Svenska Dagbladet.

Om strandskyddet tas bort kommer fler stränder att stängas för allmänheten och fler bryggor kommer hindra allmänhetens sjöliv och störa fiskarnas barnkammare. Naturskyddsföreningen menar i debattartikeln att kortsiktiga intressen inte får äventyra framtida generationers möjligheter.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll