Naturkrisen är inte en åsikt – det är fakta

Skogsindustrin skriver i sin replik att de inte delar vår bild av att det pågår en naturkris i den svenska skogen.
Men naturkrisen är inte en åsikt, det är fakta.
Ansvariga myndigheter konstaterade nyligen i uppföljningen av miljömålen att de åtgärder som genomförs i skogen inte är tillräckliga för att stoppa förlusten av arters viktiga livsmiljöer. Det skriver Naturskyddsföreningen i en slutreplik i Aftonbladet.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll