Nominera kandidater till riksstyrelsen 2023–2025

Riksvalberedningen söker nu efter kandidater till nästa riksstyrelse. Efter nio år avgår föreningens ordförande Johanna Sandahl och valberedningen söker därmed också en ny ordförande.

Enligt Naturskyddsföreningens stadgar ska förslag vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2023. Kommande riksstyrelse väljs på riksstämman i juni 2023. Bland annat efterlyses kompetenser som drivkraft, engagemang, natur- och miljökompetens, mångfald samt förenings- och styrelseerfarenhet.

Alla enskilda fysiska medlemmar, kretsar och länsförbund har rätt att nominera kandidater till ledamöter i riksstyrelsen, revisorer, revisorssuppleanter och stämmans ordförande och vice ordförande.

I nomineringen behövs kontaktuppgifter och en tydlig bild av vad kandidaten kan bidra med i riksstyrelsen. Det är positivt om ni har stämt av med den ni kandiderar så ni vet att hen ställer sig positiv till att kandidera. Riksvalberedningen kommer att kontakta alla som blir nominerade.

Som ny ordförande söker valberedningen en person:

 • med kunskap om och insikt i det politiska systemet, på lokal, nationell och internationell nivå (särskilt EU).
 • med kunskap om natur, miljö och klimat.
 • som känner till och förstår Naturskyddsföreningens organisation, mål och utmaningar.
 • med goda, kommunikativa förmågor – i media, sociala medier och möten.
 • med goda, demokratiska ledaregenskaper.

Sammantaget söker vi personer med en eller gärna flera av nedanstående kompetenser. Målet är att alla kandidater tillsammans bildar en styrelse med så bred kompetens som möjligt.

Förutsättningar att stärka folkrörelsen

 • Jämn könsfördelning samt mångfalds- och åldersperspektiv
 • Hög kompetens inom viktiga natur- och miljöfrågor
 • Övrig kompetens och arbetslivserfarenhet
 • Erfarenhet av politiskt arbete
 • Styrelseerfarenhet
 • Kontakter och nätverk
 • Debattera och argumentera för föreningens ståndpunkter
 • Allmänt kända med möjlighet att fungera som förebilder
 • Engagerande, drivande och kan se till att få saker gjorda
 • Bra på att samarbeta och fungerar bra tillsammans med andra
 • Står upp för sina egna åsikter
 • Gedigen erfarenhet från föreningens verksamhet
 • Kan utveckla arbetet i länsförbund och kretsar
 • Entusiasmera våra medlemmar till att bli mer aktiva
 • Erfarenhet av uppdrag på olika nivåer inom Naturskyddsföreningen

Uttalande från riksvalberedningen

2022-12-12

Johanna Sandahl valdes till ordförande i Naturskyddsföreningen 2014 och var innan dess vice ordförande. Johanna har ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor med arbete inom olika folkrörelser i Sverige och utomlands. Hon har under sina nio år som ordförande bidragit till att stärka Naturskyddsföreningens ställning som Sveriges främsta folkrörelse till skydd för natur och klimat. Johanna har även utvecklat föreningens interna arbete genom bland annat en ny framtidsstrategi som antogs 2018.

När Johanna nu efter nio år väljer att lämna posten som ordförande vill riksvalberedningen tacka henne för de insatser hon gjort för föreningen och för natur och miljö i Sverige och världen. Vi önskar henne lycka till i sin fortsatta verksamhet och hoppas att hon kommer att fortsätta att arbeta för att främja de globala miljömålen.

Valberedningen står väl rustad att, inför nästa års riksstämma, intensifiera arbetet för nominering av en ny ordförande och styrelse som enade kan föra Naturskyddsföreningen in i framtiden. Vi tar nu tacksamt emot förslag på kandidater för dessa viktiga poster.

Naturskyddsföreningens roll som en stark kraft i arbetet att begränsa den globala uppvärmningen, skydda naturen och stärka den biologiska mångfalden i hela Sverige är nu viktigare än någonsin.

Lena Nilsson
Ordförande i Naturskyddsföreningens riksvalberedning valberedning@naturskyddsforeningen.se

Riksvalberedningen 2021-2023
Riksvalberedningen 2021–2023

Presentation av riksvalberedningens ledamöter

Enligt Naturskyddsföreningens stadgar ska valberedningen bestå av fem ledamöter och vara sammansatt så att minst en ledamot är bosatt i vardera Götaland, Svealand och Norrland.

Christopher Johansson är legitimerad lärare som arbetar på en grundskola i Växjö. Sedan 2014 är Christopher ledamot i Kronobergs länsförbund där han bland annat engagerar sig i skogsfrågor.

Sandra Johansson bor i Ludvika och driver ett eget företag inom produktions- och hälsoutveckling. På fritiden är Sandra med i kretsen som sekreterare och i även i länsförbundets valberedning. Sandra är engagerad i Naturskyddsföreningen för att hon vill hjälpa till att göra vår jord till en bra plats för våra efterkommande.

Lena Nilsson är utbildad miljöingenjör och arbetar som miljöstrateg. Lena är ordförande i Göteborgskretsen sedan 2014. Hon har 25 års erfarenhet av arbete i Naturskyddsföreningen bland annat som ordförande i kretsen i Karlshamn, kassör i länsförbundet i Blekinge, samt genom arbete som volontär och konsult på Handla miljövänligt kontoret i Göteborg. En fråga Lena brinner för är föreningsutveckling och hon ser arbetet i valberedningen som ett spännande och mycket ansvarsfullt uppdrag.

Liv Oscarsson bor i Umeå och arbetar som förskollärare. Liv är också ordförande i den lokala kretsen där han mest är fokuserad på politisk påverkan och stadsplanering, samt såklart föreningsutveckling. Liv har varit engagerad i miljöfrågor under hela tjugohundratalet i olika former.

Björn Abelsson är en pensionerad trafikplanerare som är medlem i Naturskyddsföreningen sedan länge. Björn är aktiv i styrelsen i Sundsvall samt även i länsförbundet i Västernorrland. Björn sitter sin andra period i riksvalberedningen, ett uppdrag som han tycker är intressant, ansvarsfullt och viktigt för Naturskyddsföreningen.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll