Norden som global föregångare inom biologisk mångfald – ett ”call to action” från de nordiska naturvårdsorganisationerna

Naturen i Norden är fantastisk och unik. Den utgör en viktig del av världens ekosystem och sträcker sig över flera klimatzoner. Men naturen i Norden är under hårt tryck. Flera livsmiljöer har i större eller mindre utsträckning blivit förstörda, och många arter riskerar att dö ut från jorden för alltid. Naturen spelar också en avgörande roll för att lösa vår tids andra akuta kris: Klimatkrisen.

Läs de nordiska naturskyddsorganisationernas "Call to action" till de nordiska regeringarna.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll