Nu tar vi strid mot strömmingsfisket

Politikernas beslut att fortsätta gynna industrifisket i Östersjön måste granskas.

Strömmingsfisket i Östersjön måste stoppas omedelbart om beståndet ska kunna återhämta sig. Trots det allvarliga läget valde EU:s fiskeministrar i höstas att fortsätta tillåta fisket.

Nu begär den ideella organisationen Coalition Clean Baltic att ministerrådets beslut om fisket granskas. Samtidigt överklagar Naturskyddsföreningen Havs- och vattenmyndighetens beslut om fördelningen av de svenska fiskekvoterna.

Strömmingen i Östersjön har minskat dramatiskt. EU-kommissionen gick i höstas ut med en rekommendation om att stoppa allt riktat fiske av strömming för att bestånden inte ska kollapsa.

Men politikerna ville annat. EU:s ministerråd beslutade i stället att nästan 100 000 ton strömming ska få fiskas upp i Bottenviken och centrala Östersjön – trots den allvarliga situationen för fisken.

Havs- och vattenmyndigheten har därefter fördelat den nationella kvoten på 23 000 ton vidare till svenska yrkesfiskare.

Det storskaliga industrifisket tar nästan all fisk i Östersjön. Det har på senare tid flyttat allt närmare kusten, vilket lett till att det kustnära, småskaliga fisket missgynnats och fått allt sämre fångster. 

På hemmaplan hävdar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) att han värnar det småskaliga fisket, men efter förhandlingarna i ministerrådet sa Kullgren att beslutet låg nära Sveriges intention – ett beslut som framför allt gynnar det storskaliga industrifisket som trålar efter strömming och maler ner det till djurfoder.

Beslutet från ministerrådet är förödande för strömmingen. Om strömmingen försvinner påverkar det hela ekosystemet i havet och leder till allvarliga följdeffekter för torsk, tumlare, sälar och sjöfåglar och andra arter som har strömming som en av sina viktigaste näringskällor.

Coalition Clean Baltic (CCB), där Naturskyddsföreningen är medlem, kräver nu alltså att ministerrådets beslut granskas. CCB konstaterar att beslutet i ministerrådet strider mot bland annat förvaltningsplanen för Östersjön, EU:s gemensamma fiskeripolitik och havsmiljödirektivet.

Strax före jul föreslog EU-kommissionen oväntat att en paragraf i regelverket som reglerar fisket ska tas bort. Det handlar om den så kallade ”femprocentsregeln”, en säkerhetsspärr som innebär att fiskestopp ska införas om bestånd hamnar på kritiskt låga nivåer.

Den kritiska gränsen har redan passerats för strömmingen i både centrala Östersjön och Bottniska viken, men i stället för att stoppa fisket försöker man nu ändra på regelverket.

Att dela ut de fiskekvoter som ministerrådet beslutat om när strömmingsbestånden håller på att kollapsa strider enligt Naturskyddsföreningen mot försiktighetsansatsen i EU:s gemensamma fiskeripolitik, som kräver att fiskbestånden ska vara på hållbara nivåer för att få fiskas.

Vi menar att myndighetens beslut att dela ut fiskekvoter även strider mot havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet och miljöbalken. Naturskyddsföreningen överklagar därför Havs- och vattenmyndighetens beslut om tilldelning av fiskekvoter.

Det är dags att regeringen och EU tar den kritiska situationen för Östersjöns strömming på allvar och stoppar fisket. Östersjön är vårt gemensamma innanhav som riskerar att drabbas av ännu ett allvarligt dråpslag i form av strömmingsfisket. Det kan medföra oerhört svåra ekologiska konsekvenser. Det kan vi inte acceptera.  

Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen
Nils Höglund, Sakkunnig expert på nätverket CCB, Coalition Clean Baltic

Läs debattartikeln i Aftonbladet här.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll