Parkeringskrav ökar utsläpp och minskar bostadsbyggandet

Det är dags att lyfta en glömd miljöbov: Parkeringsplatsen. Den är en självklarhet i stadsmiljön men hindrar bostadsbyggandet, orsakar koldioxidutsläpp och tar upp en yta i Sverige som motsvarar hela Göteborg, visar vår rapport.

Vi skulle kunna bygga upp till 20 procent fler bostäder till en lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen.

I rapporten tittar vi gemensamt på de samhällsekonomiska kostnader och konsekvenser som dagens parkeringsregler har på hållbar stadsutveckling. Parkeringslandskapet påverkas av kommunens parkeringsnormer, en modell för hur många platser som behövs per bostad vid privat byggande. Det påverkas också av kommunens möjligheter att ta betalt för parkering på sin egen mark, en gammal lag från 1957 låter inte kommunerna sätta de priser de vill och behöver.

Dagens parkeringsregleringar är ett arv från en annan tid, när antalet bilar, bilinnehav och bilresande ständigt förväntades öka. Och när vissa kommuner i dag istället satsar på hållbara stadsmiljöer, står många andra still och stampar.

Fler och billigare bostäder med färre parkeringar

En halvering av parkeringstalen kan öka nyproduktionen av bostäder i Stockholms län med 20 procent och åtta procent i Göteborg. Dagens parkeringskrav kan öka kostnaden för bostäder med 15 procent. Det gör det svårare att få ihop budgeten för att kunna bygga och den riktiga kostnaden för parkeringen är svår att ta betalt för. Det innebär att den som inte har bil betalar för grannens parkeringsplats och den som har en bil betalar för den granne som har två bilar.

Att kostnaderna för parkeringen finns dolda hos grannarna och att parkeringen innebär att kostnaden för bilens verkliga miljöpåverkan döljs gör parkeringen till en klimatskadlig subvention.

Minskad trafik och fler grönytor i städerna

Minst åtta procent av trafiken i städerna anses vara så kallad söktrafik, alltså bilar som åker runt enbart för att leta efter en parkering. En fungerande marknad för parkering som bättre matchar utbud och efterfrågan kan minska onödig trafik samtidigt som det blir lättare att hitta parkering.

Dagens parkeringskrav gör också att parkeringar konkurrerar med ytor för lek och rekreation i boendemiljön. Garage under gårdar minskar möjligheter till grönska och dagvattenhantering.

Nu behövs smartare lösningar

Rapporten visar att i hållbara stadsmiljöer, där vi planerar för smarta mobilitetslösningar, är klimatpåverkan 57 procent lägre än när det byggs utifrån den aktuella parkeringsnormen med fler parkeringsplatser i garage.

En förutsättning för att sänka antalet parkeringsplatser är att minska behovet av parkering. Därför behövs ökade investeringar i en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik, cykelvägar och delningstjänster såsom bilpool. Det är också dags att den som parkerar betalar hela kostnaden för parkeringsplatsen.

Vi måste prata om bilen.

Bryt bilberoendet i våra städer!

Parkeringar, avgaser och buller. Eller mysiga torg, gröna parker och plats för gång och cykel.

Vad väljer du?
Gillas av 1

Relaterat innehåll