Nya miljötillstånd för vattenkraften måste leda till förbättringar för växt- och djurlivet

Vattenkraften påverkar växt- och djurlivet mycket negativt. Nu är det dags för branschen att genomföra konkreta miljöförbättringar så att fiskarna åter kan vandra upp i älvarna för att leka. Miljöanpassning är nödvändig för att växter och djur i våra strömmande vatten inte ska skadas och dödas vid kraftverken. Det skriver företrädare för Naturskyddsföreningen och WWF i Västerbottens-Kuriren.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterade inlägg