Ökad användning av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket

Användningen av kemiska bekämpningsmedel i det svenska jordbruket ökar. Det visar statistik från Kemikalieinspektionen. Statistiken visar också att miljö- och hälsoriskerna till följd av bekämpningsmedelsanvändningen inte har minskat på 20 år. 

Sverige ska i likhet med andra EU-länder implementera EU:s direktiv om hållbar användning av kemiska bekämpningsmedel (dnr: 2009/128/EG). Direktivet syftar till att minska de risker och konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors hälsa och miljön. Det syftar också till att minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel. Detta ska ske bland annat genom att kräva integrerad växtskydd, vilket egentligen bara innebär det som kan tyckas självklart – att man först ska använda förebyggande metoder som kloka växtföljder, mekanisk och biologisk bekämpning och först i sista hand ta till kemikalier.    

Sedan 1 januari 2014 är det ett lagkrav på att använda integrerat växtskydd vid odling i hela EU. Mellan åren 2014–2019 kan man ana en något sjunkande trend av antalet försålda hektardoser i Sverige. Men trots det ligger nivåerna fortfarande högre än de gjorde i början av 2000-talet och dessförinnan. Samma svaga sjunkande trend kan även ses för hälso-och miljöriskerna under samma tidsperiod. Tyvärr visar statistik över en längre tidsperiod att riskerna inte har minskat sedan 90-talet.   

Naturskyddsföreningen anser att nuvarande åtgärder inte räcker för att leva upp till målsättningen i EU:s direktiv om hållbar användning av kemiska bekämpningsmedel (dnr: 2009/128/EG) och tillhörande svenska handlingsplan.   

Naturskyddsföreningen vill se följande åtgärder:  

  • ökade satsningar på ekologiskt jordbruk 
  • ny riskdifferentierad skatt på bekämpningsmedel
  • satsning på utveckling och tillämpning av alternativ till kemiska metoder.   

Jordbruket intensifierar användningen av bekämpningsmedel  

Sverige har en handlingsplan för att minska risker för miljö och hälsa kopplade till användningen av kemiska bekämpningsmedel. Men utvecklingen går åt fel håll. Det totala antalet besprutningstillfällen (mätt i hektardoser) är i stort sett lika stort i dag som på 1980-talet, men besprutningen sker på en mycket mindre areal – 1,2 miljoner hektar, jämfört med nära 2 miljoner hektar. Med andra ord besprutas den areal som bekämpas kemiskt fler gånger per säsong. Samtidigt odlas en ökad andel av den svenska åkermarken numera utan kemisk bekämpning, bland annat på tack vare ekologisk odling. Det visar Naturskyddsföreningen i en sammanställning av fakta om användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket i Sverige 1981–2014.  

De bekämpningsmedel som används är dessutom betydligt mer koncentrerade än de produkter som användes på 1980-talet. Därför är statistiken som visar en minskande användning av bekämpningsmedel mätt i ton missvisande. Ett tecken på att utvecklingen går åt fel håll är Kemikalieinspektionens statistik över antalet försålda hekardoser.  

Sverige behöver en ny bekämpningsmedelsskatt  

Sedan 1984 finns en bekämpningsmedelsskatt i Sverige som idag är 34 kr per kilo aktiv substans. Med nya koncentrerade bekämpningsmedel är skatten sedan länge i det närmaste verkningslös. Ett talande exempel är såpa som tillförs i större mängder och därför blir högt beskattad, jämfört med mycket giftiga lågdosmedel som tillsätts i små mängder och därför blir i stort sett obeskattade. Flera statliga utredningar har därför pekat på behovet av att förändra bekämpningsmedelsskatten så att den blir differentierad utifrån bekämpningsmedlens olika miljö- och hälsorisker.   

– En bra utformad bekämpningsmedelsskatt är ett viktigt verktyg för att minska användningen av och riskerna med bekämpningsmedel. Vi tycker att Sverige ska ta lärdom av länder som Danmark, Norge och Frankrike. De har bättre utformade bekämpningsmedelsskatter där riskfyllda preparat beskattas hårdare. Naturskyddsföreningen vill se en ny differentierad skatt utformad som en avgift där pengarna går tillbaka till lantbrukssektorn som stöd till forskning och utveckling av mer hållbara växtskyddsmetoder, säger Johanna Sandahl.   

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll