Om flaskpostäventyren med ålen Ålinår

Fyra skräddarsydda vattenäventyr som syftar till att barn och unga på ett lekfullt sätt ska få lära sig mer om hav och vattenvägar, om naturen som finns under ytan. Till äventyren hör även sagan Ålen Ålinårs resa.

Naturskyddsföreningens familjeverksamhet Natursnokarna har i samarbete med Läroriket tagit fram äventyren för barn i åldrarna 3-10 år och deras vuxna. Äventyren passar för Natursnoksträffar och för kalas, familjeutflykter, förskoleutflykter och skolklasser. Bara fantasin sätter gränser.

Hur får materialen användas?
Sagan och äventyren är fria att användas och spridas så länge källan anges.

Ålen Ålinår, vem är det?

Ålen Ålinår är den centrala gestalten i äventyren. Liksom alla andra europeiska ålar har hon färdats från Sargassohavet. Efter många strapatser har hon hamnat i vattnet nära just er. Havet, sjön, vattendraget eller floden, vilket vatten som helst som ni har tillgängligt. Ålar kan ju leva både i sött och salt vatten! Även en pöl kan fungera för ålar kan röra sig sträckor på land.

Ålinår vill gärna kommunicera med just er men eftersom hon är så blyg sker det endast via flaskpost.

Sagan Ålen Ålinårs resa av Roland Arvidsson är ett komplement till äventyren och beskriver ålen Ålinårs alla strapatser på sin resa från Sargassohavet via Sverige och tillbaka. Den tar ca 20 minuter att läsa högt. Läs den hemma eller på förskolan/skolan efter ett av äventyren, eller tillsammans ute vid stranden eller lägerelden.

Flaskpostäventyren, hur går det till?

Äventyret är byggt utifrån ett antal brev från ålen som ska hittas i flaskpost vid en strand eller vattendrag. Breven innehåller ett litet uppdrag som utförs gemensamt i gruppen.

Vad behöver de vuxna ha med:

  • Det utskrivna eller avskrivna brevet från ålen Ålinår
  • En flaska med kork för flaskposten
  • Papper och penna (för att kunna skriva svarsbrev i slutet på äventyr)
  • Eventuella extra tillbehör som anges i instruktionerna till varje äventyr

Omgivningar, förutsättningar och säkerhet
Alla uppdrag berör vatten i någon form så helst behöver uppdragen genomföras nära någon typ av strand, sjö, hav eller vattendrag. Det kan räcka med en liten bäck eller till och med en pöl. Tänk alltid på säkerheten för barn vid vatten.

”Drunkning är den vanligaste dödsorsaken i kategorin oavsiktliga skador bland barn mellan ett och sex år. Genom förebyggande åtgärder som uppsikt, flytvästar och livräddningsutrustning går det att minska risken för olyckor.

Övervaka alltid barn medan de är i, på eller nära vatten

De flesta drunkningar och tillbud sker i den nära omgivningen - i badkar, trädgårdsdammar, pooler, sjöar, älvar och stränder - och när man lämnar barnen ensamma en kort stund.

Ta alltid med dig barnet om du måste lämna vattnet. Låt inte äldre syskon vakta yngre, de är inte mogna för ett sådant ansvar.

Det kanske känns självklart att en vuxen hela tiden ska övervaka barnen. Ändå är det bristande övervakning som bidrar till att barn drunknar.

Uppsyn är det absolut säkraste skyddet mot drunkning."

Äventyrens kronologiska ordning
Äventyret Flödelsedagen är utvecklat för att vara först och äventyret Resan till havet för att vara sist. Utöver det kan äventyren göras i vilken ordning som helst.

Förberedelser
Uppdragen kräver få förberedelser och kan genomföras med enkla material, många av dem har du kanske redan hemma.

Genomförande
Det finns instruktioner för genomförande i varje äventyr. Se detta som en inspiration, kommer du på andra eller liknande sätt att göra upplägget så går det såklart utmärkt att improvisera eller ändra om.

Skriva svar till ålen
Varje uppdrag avslutas med att man ska skriva ett svar till ålen. Detta är inget man måste göra men är ett roligt moment för barnen. Det kan göras på olika sätt; antingen att du som ledare skriver i samråd med barnen, att barnen i smågrupper skriver eller att alla skriver varsitt svar. Ta gärna med papper och pennor.

Om du vill bygga vidare på vad barnen skriver till ålen går det utmärkt att författa ett svar från ålen som kan följa med lappen till nästa uppdrag på nästa träff. Lägg gärna ut svaren på Facebook eller Instagram med hashtaggen #ålenålinår.

Egna uppdrag
Använd gärna Ålen om du vill hitta på egna äventyr. Det är bara att författa en lapp och sedan följa upplägget från de befintliga äventyren.

Bakomliggande tankar
Äventyret är utformat av Naturskyddsföreningen i samarbete med Läroriket, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Idén med materialet är att framförallt barn och unga på ett lekfullt sätt ska få lära sig mer om marina miljöer och vattenvägar.

I materialet används storytelling och upplevelsebaserat lärande. Genom att koppla till historien om ålen skapas en personlig relation och en känsla av spänning och kontakt. Naturen kan utforskas på ett lekfullt sätt.

Fokus i materialet är inte att lära ut utan istället att utforska med barnen. Om det ställs frågor som ingen kan svaret på – se det som en möjlighet att tillsammans resonera eller leta svar på olika sätt.

Läs mer om Naturskyddsföreningens arbete med hav och vatten här.

Lycka till!

Illustration: Anders Rådén

Lär känna Natursnokarna

Vi vill lära känna dig!

Natursnokarna
Gillas av 1

Relaterat innehåll