Öppet brev: Lantbruket behöver krisåtgärder som bidrar till hållbarhetsomställningen

Naturskyddsföreningen vill framföra sin oro över pågående kostnadskris i lantbruket och ser behov av stödåtgärder till sektorn.

Det är av yttersta vikt att dessa stödåtgärder inte förvärrar pågående natur- och klimatkris, cementerar sektorns beroende av importerade miljöskadliga insatsmedel, eller missgynnar de bönder som redan vidtagit åtgärder för att minska sitt fossilberoende. Även kortsiktiga krisåtgärder måste bidra till att driva nödvändig hållbarhetsomställning.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll