Öppet brev till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari om Sveriges nationella strategi och handlingsplan för biologisk mångfald

Svar till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari om Sveriges nationella strategi och handlingsplan för biologisk mångfald till 2030.

IUCN:s nationella kommitté tackar för ditt svar från 15 januari. Vi ser ett stort värde av dialog i den viktiga frågan om biologisk mångfald och Sveriges genomförande av det globala ramverket för biologisk mångfald (GBF). Med detta brev utvecklar vi tankegångar och yrkanden om fortsatt arbete och process.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll