Oppositionspartiernas budgetmotioner 2023, även kallat skuggbudgetar 

Nu har oppositionspartierna lagt fram sina skuggbudgetar, alltså sina förslag på hur skattepengarna ska användas under 2023. Hur skiljer de sig från regeringens budget när det kommer till natur och klimat?

Vad är en skuggbudget?

I samband med att den sittande regeringen presenterar sin budget, den så kallade budgetpropositionen, har oppositionspartierna möjlighet att lägga fram sina alternativ till budget. Det är osannolikt att någon av skuggbudgetarna kommer röstas igenom, men ger en bild av vad oppositionspartierna vill prioritera. 

Hur har vi gjort jämförelsen?

Naturskyddsföreningen har granskat oppositionspartiernas skuggbudgetar med fokus på miljö- och klimat. De flesta miljösatsningar ligger inom miljöbudgeten men vi har även tittat på andra relevanta budgetområden, som energi och transporter.  

Vi har jämfört skuggbudgetarna både med regeringens budgetproposition för 2023 och med budgeten som gäller 2022, för att se om förslagen skulle innebära en faktisk ökning eller minskning jämfört med idag.  

Budgeten för 2022 är resultatet av att Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma budgetförslag vann i riksdagens omröstning hösten 2021. På miljöområdet innebar detta 2,4 miljarder kronor mindre till skydd av natur, en sänkning av anslagen till energieffektivisering och en sänkning av drivmedelsskatten. Så redan innan de föreslagna minskningarna för 2023 hade Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna minskat viktiga miljöanslag.

Vad satsar oppositionspartierna på?

I flera frågor som rör bistånd, klimat och miljö råder det en viss samstämmighet mellan oppositionspartierna. Dessa partier ger bistånd, klimat- och miljöfrågorna en högre prioritet än regeringen och Sverigedemokraterna. 

Anslagen till klimat och miljö varierar dock mellan oppositionspartierna. Socialdemokraterna och Centerpartiet föreslår mer medel än regeringen och Sverigedemokraterna till bland annat värdefull natur, men i praktiken innebär det ändå en stor minskning jämfört med nuvarande anslag. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår däremot betydligt större satsningar på miljö och klimat.  

Grafen visar hur många miljarder regeringen och Sverigedemokraterna, samt respektive oppositionsparti avsätter till miljöbudgeten 2023. Linjen i grafen visar storleken på miljöbudgeten 2022.

Vi har gjort några nedslag i oppositionspartiernas skuggbudgetar, läs våra kommentarer här:

Socialdemokraterna

I Socialdemokraternas budgetmotion föreslås ökade satsningar om 640 miljoner kronor på klimat- och miljöområdet jämfört med regeringens och Sverigedemokraternas budget vilket innebär en ökning på 3 procent, men förslaget innebär ändå en minskning med 15 procent jämfört med 2022 års budget. Socialdemokraterna är det oppositionsparti som föreslår den lägsta miljöbudgeten. 

Partiets målsättning är att återföra enprocentsmålet men biståndsnivåerna sänks ändå kommande år till 0,91 procent av BNI.  

Otillräckliga satsningar på miljöområdet

Dystra besked för förorenade områden

Plus och minus i transportpolitiken

Sviker enprocentsmålet i biståndet

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets budgetmotion innehåller flera satsningar inom miljö- och klimat som Naturskyddsföreningen ser positivt på. Miljöbudgeten är 29 procent högre än regeringens och Sverigedemokraternas förslag för nästa år och 6 procent högre än den nuvarande miljöbudgeten. Vänsterpartiet vill också finansiera en del stora klimatinvesteringar med lån. Vad gäller biståndet vill Vänsterpartiet återställa enprocentsmålet samt skapa ett additionellt klimatbistånd, vilket är viktigt för en mer rättvis omställning.

Satsningar på värdefull natur

Steg framåt för klimatet

En transportpolitik i rätt riktning

Fokus på förnybar energi och energieffektivisering

Centerpartiet

I Centerpartiets budgetmotion är anslagen till miljöområdet 2,2 miljarder kronor, eller 11 procent, högre än regeringens och Sverigedemokraternas budget, men 2 miljarder kronor, eller 8 procent, lägre än miljöbudgeten 2022. Ökningen jämfört med regeringen utgörs till största del av återinförd klimatbonus till miljöbilar. Det är positivt att Centerpartiet vill värna ett generöst bistånd. Det är däremot mycket bekymmersamt att partiet ställer sig bakom nästan hela regeringens och Sverigedemokraternas föreslagna minskning av medel till värdefull natur.

Låga ambitioner för värdefull natur

Bilfokus på transportpolitiken

Ökade satsningar på energieffektivisering till villaägare och stöd till förnybar energi

Miljöpartiet

Miljöpartiet gör stora satsningar på miljö och klimat i sin budgetmotion, och är det parti som föreslår den högsta miljöbudgeten – en ökning med 13,7 miljarder kronor eller 70 procent jämfört med regeringens och Sverigedemokraternas budget. Det innebär också en ökning på 40 procent jämfört med dagens nivå. Partiet vill även utöka biståndsramen till 1,25 procent av BNI. Miljöpartiet vill finansiera en del stora klimatinvesteringar med lån, däribland det rena klimatbiståndet.  

Utökade biståndsramar

Stora satsningar på energieffektivisering och förnybar energi

Välbehövligt stöd för att rena dricksvatten

Stora kliv framåt för skogen

Storsatsning på klimatanpassning och åtgärder för minskade utsläpp

Lästips:

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll