Vad innebär regeringens budget för natur, klimat och miljö?

Naturskyddsföreningen har analyserat regeringens och Sverigedemokraternas budget. Det är ett stort bakslag för miljöpolitiken.

Regeringens och Sverigedemokraternas politik leder till stora utsläppsökningar. En tredjedel av reformutrymmet i budgeten läggs på subventioner till bensin, diesel och bilresor. Och pengar tas från järnväg till väg. Budgeten saknar effektiva åtgärder som ger resultat och som kompenserar för de stora utsläppsökningarna.

Miljö- och naturvård

Budgeten för hela utgiftsområde 20, där en stor del av miljöbudgeten ryms, skärs ner från 23,75 miljarder år 2022 till 19,55 miljarder 2023. Det innebär en minskning med närmare 20 procent. Prognosen för 2025 är att utgiftsområdet ska skäras ner till totalt 10 miljarder vilket skulle innebära en minskning med 60 procent jämfört med dagens nivå.

Sänkta anslag till skydd av värdefull natur

Återvätning av torvmarker

Minskade anslag till havs- och vattenmiljö

Transporter

Budgeten riskerar att bromsa den elektrifiering av vägtrafiken som behövs. Regeringen menar att elektrifiering är vägen framåt för att nå klimatmålen. Samtidigt skickar de helt motsatta signaler när de sänker skatten på fossila drivmedel, river upp reformen av reseavdraget och tar bort klimatbonusen för att köpa en elbil. Genom en kraftig sänkning av reduktionsplikten försvinner också ett avgörande verktyg för att klara de svenska klimatmålen för trafiken. Om målen ska ligga kvar kommer det att krävas omfattande satsningar på andra åtgärder för att nå målen, inte minst genom transporteffektivisering.

Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Slopad reformering av reseavdraget

Minskat järnvägsunderhåll

Bonusen i bonus malus slopas

Sänkt reduktionsplikt

Energi

Budgeten innehåller väldigt få satsningar på förnybar energi och visar i stället en stor tilltro till kärnkraft, samtidigt ser vi inte de stora satsningar på investeringsstöd till kärnkraften som regeringen tidigare aviserat. Samtidigt presenterar regeringen flera klimatskadliga skattenedsättningar.

Satsningar på ny kärnkraft

Energieffektivisering

Förnybar energi

Slopad skattenedsättning för datorhallar

Avskaffad avfallsförbränningsskatt

Slopad koldioxidskatt på bränsle i kraftvärme- och värmeverk

Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Övrigt miljö och klimat

Jord- och skogsbruk

Industrins klimatomställning

Slopat enprocentsmål för biståndet

Höjd moms på vissa reparationer

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 20

Relaterat innehåll