OX2s bemötande av inkomna yttranden i ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för Vindpark Aurora i Egentliga Östersjön

Naturskyddsföreningens yttrande över bolaget OX2s bemötande av inkomna yttranden i ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för Vindpark Aurora i Egentliga Östersjön.

  • Naturskyddsföreningen är för utbyggnaden av vindkraft, men inte i skyddade områden eller då verksamheten riskerar att drabba hotade arter.
  • Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna söder om Gotland i Egentliga Östersjön är avgörande för att skydda den akut hotade Östersjötumlaren.
  • Bolaget visar i MKB:n samt i sitt bemötande av inkomna yttranden att tumlare kommer påverkas på individnivå och eventuellt på populationsnivå, något som strider mot rättspraxis.
  • Beteendepåverkan på tumlare kan innebära att viktiga beteenden som till exempel födosök och digivning avbryts, vilket medför risk för påverkan på populationsnivå på en akut hotad population som Östersjötumlaren.
  • Naturskyddsföreningen anser att lokaliseringen av parken bör övervägas, och att skyddsåtgärder för att minimera påverkan på tumlare både inom och utanför Natura 2000-området måste både specificeras och skärpas.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll