Positionspapper: Så kan ett fossilförbud genomföras

Det finns juridiska utmaningar med fossilförbud, men hindren är inte oöverkomliga.

Läs mer i vår juridiska analys kring förbudet.

Ställ dig bakom ett fossilförbud!

Fossilförbud 2030

Klimatkrisen förhandlar inte. Med ett fossilförbud kan Sverige minska de nationella koldioxidutsläppen med 75 procent.
Jag skriver under!
Gillas av 3

Relaterat innehåll