Positionspapper: Så kan ett fossilförbud genomföras

Det finns juridiska utmaningar med fossilförbud, men hindren är inte oöverkomliga.

Läs mer i vår juridiska analys kring förbudet.

Fossilförbud 2030

Klimatkrisen förhandlar inte. Med ett fossilförbud kan Sverige minska de nationella koldioxidutsläppen med 75 procent.
Jag skriver under!
Gillas av 3

Relaterade inlägg